Wydział Komunikacji i Transportu

InfoCar - status prawa jazdy

InfoCar - status dowodu rejestracyjnego

 

Opłatę skarbową wpłać na konto Urzędu Miejskiego w Płońsku!

- Opłatę rejestracyjną można uiścić gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Płońsku, ul. Płocka 28 lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa nr 42 8230 0007 0013 2307 2000 0003.

- Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku – 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092

UWAGA!

Właścicielu uniknij kary:

  • Zgłoś zbycie pojazdu zarejestrowanego w terminie 30 dni;
  • Zarejestruj pojazd w terminie 30 dni

odpowiednio od daty zakupu, sprzedaży lub sprowadzenia pojazdu.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie obrotu pojazdami

  • Zgłoś zbycie pojazdu zarejestrowanego w terminie 30 dni;
  • Zarejestruj pojazd w terminie 90 dni

odpowiednio od daty zakupu, sprzedaży lub sprowadzenia pojazdu.

 

 Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów

 

Wydawanie praw jazdy krajowych i międzynarodowych, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

 

Ośrodki szkolenia kierowców

 

Stacje kontroli pojazdów

Licencje i zezwolenia na krajowy transport drogowy

 

 

 

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony