Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Tytuł strony Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Opłaty
  • Pełnomocnictwo - 17,00 zł opłata skarbowa.

Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku – 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092

Tryb odwoławczy nie dotyczy
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego;

2. Zaświadczenie z badania technicznego wykonanego po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego lub inny dokument potwierdzający ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego;

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
  • pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika
  • dokument potwierdzający tożsamość
Informacje dodatkowe

Sprawa realizowana w ramach kolejki: Inne sprawy związane z rejestracją

Podczas pobierania numeru z biletomatu należy wybrać kolejno:

  1. Inne sprawy związane z rejestracją
  2. Odbiór/zwrot dowodu rejestracyjnego

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony