fot. P. Koper

Aktualności

14.09.2023 szkolenie.jpg

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie pt. ,,ABC współpracy z darczyńcami "

Szkolenie odbędzie się 14 września 2023 r. w godzinach 16.00-20.00 w sali 325 Starostwa Powiatowego w Płońsku.

Powołania i awanse zawodowe

Powołania i awanse zawodowe

Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński wręczyła nauczycielom, ze szkół powiatowych, akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

DSC_0022.JPG

Podpisanie umowy z wykonawcą na brakujący fragment ścieżki i chodnika na ulicy Młodzieżowej

Umowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 3021W Płońsk - Raciąż” na odcinku od przejazdy kolejowego na ul. Młodzieżowej w kierunku ronda Łanów Polskich obwodnicy zachodniej została właśnie podpisana.

DSC_0395.JPG

Podpisanie umowy z KGW "Sarbiewianki"

Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński oraz Krzysztof Wrzesiński Wicestarosta Płoński przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Anetty Klimkiewicz podpisali 25 sierpnia 2023 roku, w gabinecie Starosty, umowę z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich ,,Sarbiewianki” w Sarbiewie na zadanie pod tytułem: "Kobiety na ludowo".

Środki Budżetu Państwa

Powrót na początek strony