fot. P. Koper

Aktualności

gus.PNG

Badanie - Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R 2024

Ogłoszenie jpg (1).jpg

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie jpg (1).jpg

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Program współpracy_2025(1).jpg

Zaproszenie do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok

Środki Budżetu Państwa

Powrót na początek strony