fot. P. Koper

Aktualności

Ilustracja do artykułu Starosta Płoński i Wicestarosta podpisują umowę darowizny z Wójtem Gminy Załuski w obecności notariusza.jpg

Powiat Płoński przekazał nieruchomość dla Gminy Załuski

7 lipca w Kancelarii Notarialnej Pana Jacka Zareckiego został podpisany akt notarialny w którym Zarząd Powiatu Płońskiego daruję na rzecz Gminy Załuski nieruchomość położoną w Załuskach o powierzchni 0,0301ha oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 70/18. Wartość darowizny na podstawie operatu szacunkowego to 138 300 złotych.

Ilustracja do artykułu podpisanie umowy o partnerstwie między przedstawicielami powiatu i województwa mazowieckiego.jpg

Partnerstwo z Województwem Mazowieckim na rzecz projektu pt. Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

3 lipca Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński, Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński i Skarbnik Powiatu Anetta Klimkiewicz podpisali w Ciechanowie umowę o partnerstwie z Województwem Mazowieckim na rzecz realizacji projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.

Ilustracja do artykułu Przedstawiciele powiatu i wójt gmniny Raciąż rozmawiają o remoncie nawierzchni drogi powiatowej.jpg

Nawierzchnia na drodze powiatowej Drobin – Gralewo – Mystkowo będzie remontowana

W Starostwie, 2 lipca odbyło się spotkanie dotyczące poprawy stanu nawierzchni na drodze powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo – Mystkowo. Na spotkaniu ustalono, że zostanie wykonany remont przedmiotowej drogi na długości ok. 1,5 km od miejscowości Gralewo w kierunku miejscowości Drobin. Remont będzie polegał na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej oraz wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego. Termin realizacji sierpień/wrzesień 2020r.

Ilustracja do artykułu Przedstawiciele powiatu rozmawiają o bezpieczeństwie na drodze powiatowej z wójtem gminy i mieszkańcami.jpg

Rozmowy w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej

2 lipca w Starostwie odbyło się spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 3047W Stara Wrona – Joniec – Nowe Miasto.

Powrót na początek strony