Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2018 rok

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,   w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

 Debata nad Raportem o stanie Powiatu Płońskiego za 2018 rok

 

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Płońskiego za 2018 rok składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu (art. 30a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym).

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2018 rok.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Sesja Rady Powiatu Płońskiego zaplanowana jest na 26 czerwca 2019 roku.

Załączniki:

  1. Pismo w sprawie przekazania Raportu o stanie Powiatu Płońskiego za 2018 rok
  2. Uchwała Nr 161-2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 29.05.2019r.
  3. Raport o stanie powiatu za 2018 rok
  4. Załącznik nr 1 do Raportu o stanie Powiatu Płońskiego za 2018 rok
  5. Załącznik nr 2 do Raportu o stanie Powiatu Płońskiego za 2018 rok

 

Powrót na początek strony