Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji GAZ, HAK, TAXI, L

Tytuł strony Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji GAZ, HAK, TAXI, L
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
Termin załatwienia sprawy
 • Niezwłocznie;
 • W ciągu 1 m-ca,
 • W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 m-cy
Opłaty
 • Pełnomocnictwo - 17,00 zł opłata skarbowa

Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku – 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092

Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis adnotacji;

2. Dowód rejestracyjny;                                                          

- W przypadku adnotacji „GAZ”:

a)Wyciąg ze świadectwa homologacji:

 1.  sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, albo
 2.  montażu dodatkowej instalacji R115”

b) Faktura VAT lub rachunek za montaż instalacji;                  

  – W przypadku wpisu „HAK, TAXI, L” :

a) Zaświadczenie z badania technicznego, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami o warunkach technicznych pojazdów;                                     

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
 • pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika
 • dokument potwierdzający tożsamość
Informacje dodatkowe

Sprawa realizowana w ramach kolejki: Inne sprawy związane z rejestracją

Podczas pobierania numeru z biletomatu należy wybrać kolejno:

 1. Inne sprawy związane z rejestracją
 2. Adnotacje (gaz, hak, Vat i inne)

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony