Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Tytuł strony Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu
Wydział prowadzący sprawę Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Opłaty

Pełnomocnictwo - 17,00 zł opłata skarbowa.

Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku – 95 8230 0007 0004 5636 2000 0092

Tryb odwoławczy nie dotyczy
Wymagane dokumenty

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU

1. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu;

2. Dokument na podstawie, którego nastąpiło zbycie pojazdu, np. umowa, faktura;

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
  • pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika
  • dokument potwierdzający tożsamość
Informacje dodatkowe

Sprawa realizowana w ramach kolejki: Inne sprawy zwiazane z rejestracją

Podczas pobierania numeru z biletomatu należy wybrać kolejno:

  1. Inne sprawy zwiazane z rejestracją
  2. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Wydział Komunikacji i Transportu

Powrót na początek strony