Zabytki

Wykaz ważniejszych zabytków na terenie powiatu płońskiego.

Miasto Płońsk

 • Układ urbanistyczny miasta wraz ze znajdującą się na tym terenie zabudową i wylotami ulic,
 • Zespół pokarmelicki: Kościół parafialny p.w. św. Michała, d. klasztor, mur - XVI, XVIII w., dzwonnica, mur - 2 poł. XIX w. oraz całe wyposażenie wnętrz,
 • Dom, ul. Rynek 4a - XIX w. ,
 • Dom, Pl. 15-go sierpnia 21, 21a (d. ul. Rynek 21) - XIX w.,
 • Wczesnośredniowieczne grodzisko zw. „Górą Kawałkowskiego”,
 • Zespół podworski: dwór, mur - 1 pol. XIX /XX w, oficyna, mur - k. XIX w, budynek gospodarczy, mur, pozostałości parku - k. XIX w.,
 • Więzienie, ob. Areszt Śledeczy, ul. Warszawska 49, mur - k.. XIX w.,
 • Zespół cmentarza parafialnego: cmentarz rzymsko-katolicki - 1779 r., kaplica grobowa małż. Grobickich, mur - 1876 r.

Miasto Raciąż

 • Zespół kościoła: Kościół p.w. Wniebowzięcia MB, kaplica przedpogrzebowa, ceglana konstrukcja bramy, cmentarz wraz z warstwą kulturową i drzewostanem - XIX w.
 • Budynek Plebani przy ul. Wolności 14 - 1928-1929,
 • Bożnica, obecnie Szkoła, ul. Kilińskiego 12, mur - k. XIX w.,
 • Park miejski przy ul. Mławskiej - 1 ćw. XX w.,
 • Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki - XIX w.,
 • Cmentarz żydowski - XIX w.,
 • Grodzisko wczesnośredniowieczne - XII w.

Gmina Płońsk

 • Bogusławice - Zespół dworski: dwór, mur - 4 ćw. XIX w., park - k.. XIX w., spichlerz, mur,
  Ćwiklin - Zespół dworski: dwór drewniany - k.. XIX w., obora, mur - p. XX w., park - k..XIX w.,
 • Dalanówko - Zespół dworski: dwór, mur - ok.. 1910 r., park - k.. XIX w.,
  Ilinek - Park podworski krajobrazowy - XIX/XX w.,
 • Jeżewo - Zespół dworski: dwór, mur - 2 ćw. XIX w.(ruina), park - poł. XIX w.,
  Koźminy Nowe - Zespół dworski: dwór drewniany - pocz. XX w., park - pocz. XX w., budynek gospodarczy, piwnica podworska - 1 ćw. XX w., 
 • Lisewo - Kaplica mariawitow, mur - pocz. XX w.,
 • Skarżyn - Zespół podworski: dwór, mur, park - 2 poł. XIX w., rządcówka, mur - pocz. XX w., pozostałości parku - k.. XIX w.,
 • Strachówko - Zespół dworski : dwór, mur - 1 poł. XIX w., park, aleja dojazdowa, system wodny - k. XIX w.
 • Szpondowo - Zespół dworski: dwór drewniany - ok.. 1900 r. park - pocz. XX w.
 • Woźniki - park - k. XIX w.

 

Gmina Raciąż

 • Bogucin - Cmentarzysko kurhanowe z okresu rzymskiego,
 • Drozdowo - Zespół podworski: dwór, mur - 1900 r., pozostałości parku - k. XIX w.,
 • Dobrska - Zespół dworski: dwór, mur, park - pocz. XX w., 
 • Gralewo - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Małgorzaty: kościół, mur XVI/XX w., dzwonnica, mur - 1925 r., cmentarz przykościelny, zespół cmentarza parafialnego: cmentarz rzymsko-katolicki - 2 poł. XIX w., kaplica cmentarna - 1860 r.,
 • Kaczorowy - Zespół dworski: dwór, mur - ok. 1870 r., park dworski - k. XIX w.,
 • Koziebrody - Zespół Kościoła Parafialnego p. w. św. Jakuba: dwór, mur - XIX/XX w., cmentarz przykościelny, kaplica grobowa, mur - ok.. 1900 r., cmentarz parafialny rzymsko-katolicki - 1 poł. XIX w.,
 • Krajkowo - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Trójcy: kościół, mur - XVI/XVIII/XX w., cmentarz przykościelny, dzwonnica drewniana - XIX w., kaplica grobowa, mur - ok. 1900 r., pozostałości parku, cmentarz parafialny - ok. 1850 r. 
 • Kraśniewo - Zespół dworski: dwór, mur - k. XIX w, pozostałości parku - poł. XIX w.,
 • Łempino - Zespół dworski : dwór-mur - ok.1800 r. (ruina),pozostałości parku-k..XIX w.,
 • Niedróż Młody - Zespół dworski : dwór, ob. Nadleśnictwo, mur - ok. 1990 r., park - poł. XIX w.,
 • Unieck - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Starszego: kościół drewniany - 1871 r., dzwonnica drewniana - 4 ćw. XIX w., dwór ob. szkoła, mur. pocz. XX w., cmentarz parafialny rzym-kat. - 2 poł. XIX w.,
 • Żukowo Wawrzonki - Zespół dworski: dwór, mur - ok.. 1935 r., pozostałości parku - k. XIX w., spichlerz-mur, obora-mur, chlewnia-mur, stodoła-mur, kuźnia-mur, lodownia-mur - XIX w.

 

Gmina Baboszewo

 • Baboszewo - Kościół Parafialny p.w. M. B. Częstochowskiej, mur - 1909-1914 r., cmentarz przykościelny, plebania, mur - pocz. XX w., dwór (ob. budynek Banku , mur - ok. 1817 r., cmentarz parafialny rzym.- kat.- 2 poł. XIX w., młyn, mur - 1920 r.,
 • Dłużniewo - Zespół podworski : dwór, mur - 2 poł. XIX w., park - 2 poł. XIX w.,
 • Dramino - Zespół dworski : dwór (ob. szkoła), mur - ok. 1900 r., 
 • Drozdowo Sienkacz - Cmentarz wojskowy - 1915 r.,
 • Dziektarzewo - Zespół Kościoła Parafialnego p. w. św. Katarzyny : kościół, mur - XV-XVIII w., dzwonnica, mur - k. XIX w., cmentarz przykościelny, ogrodzenie cmentarza, mur - ok. 1900 r.,zespół dworski : dwór drewniany - 2 poł. XIX w., park - XIX w., cmentarz parafialny rzym.-kat. - 2 po. XIX w., kaplica grobowa, mur - pocz. XX w., brama cmentarna drewn. - 1917 r., cmentarz wojenny - 2 poł. XIX w.,
 • Galomin - park - XIX w.,
 • Kiełki - Park podworski - pocz. XIX w.,
 • Lutomierzyn - Cmentarz wojenny - 1915 r.,
 • Niedażyn - Pozostałości parku dworskiego - XVIII w.,
 • Rzewin - Dwór drewn./tynk. (obecnie szkoła) - ok. 1880 r.,
 • Sarbiewo - Zespół Kościoła Parafialnego p. w. św. Stanisława : kościół drewn.- 2 poł. XVII w., dzwonnica, drewn. - XVIII w., cmentarz przykościelny, plebania, mur - ok. 1925 r., cmentarz parafialny rzym.-kat. 2 poł. XIX w.,
 • Sokolniki - Cmentarzysko z okresu lateńskiego.
 • Klasztor Salezjanów - Bazylika z XII w. w Czerwińsku

 

Gmina Czerwińsk

 • Czerwińsk - Układ urbanistyczny - k. XVI-XIX w., Zespół Kościelno-Klasztorny (Opactwo kanoników regularnych, ob. salezjanów), kościół parafialny p. w. Zwiastowania NMP, mur - XII-XV-XVII w., klasztor, mur - XVI-XX w., spichlerz, ob. plebania, mur - XV-XX w., wieża-dzwonnica, mur - XV w., zabudowania gospodarcze, mur - XVII w., ogrodzenie, mur - 1470-1502 r, XVII/XIX w., schody, kam. - 1916 r., ogród - XVIII/XX w., cmentarz parafialny - XV, XIX w., dzwonnica drew. - XIX w., cmentarz żydowski - ok. 1935 r.,
 • Chociszewo - Zespół Kościoła Parafialnego p. w. św. Leonarda: kościół drewniany. - 1830- 1835, dzwonnica, mur - k. XIX w, cmentarz przykościelny, zespół dworski, dwór (ob. szkoła), mur - 3 ćw. XIX w., bud. folwarczny, mur - XIX w., park - 2 poł. XIX w., cmentarz parafialny - poł. XIX w.,
 • Gawarzec Górny - Park krajobrazowy - 1 poł. XIX w.,
 • Grodziec - Zespół Kościoła Parafialnego p. w. św. Bartłomieja : kościół drewn.. - XIX w., dzwonnica drewn.- 1 poł. XIX w., cmentarz przykościelny - 2 poł. XIX w., plebania, mur - 3 ćw. XIX w., cmentarz parafialny - 1 poł. XIX w.,
 • Kuchary Skotniki - Zespół dworski : dwór, mur -XVIII/XIX w., spochlerz, mur - k. XIX w., park - poł.XIX w.,
 • Miączyn - Zespół dworski : dworek drewn. XIX w., park - pocz. XX w.,
 • Nieborzyn - Zespół dworski : dwór, mur, park krajobrazowy - 2 poł. XIX w.,
 • Przybójewo - Pozostałości zespołu dworskiego : gorzelnia, mur, park - k. XIX w.,
 • Radzikowo - Zespół Kościoła Parafialnego p. w. św. Jana Chrzciciela : kościół drewn. 1712, 1936, cmentarz przykościelny, cmentarz parafialny,
 • Raszewo - cmentar mariawicki - ok. 1920 r.,
 • Sielec - Pozostałości zespołu dworskiego: park - poł. XIX w., oficyna, mur - 2 poł. stajnia, mur - 2 poł. XVIII w., stajnia, mur, 1916 r.,
 • Wólka Przybojewska - Zespół pałacowy : pałac, mur - ok. 1925 r., oficyna, mur - XIX w., park - pocz. XX w., stodoła drewn. - pocz. XX w., spochlerz, mi\ur - pocz. XX w.

 

Gmina Dzierzążnia

 • Dzierzążnia - Spichlerz drewn.- 1987 r.,
 • Cumino - Zespół dworski : dwór, ob. szkoła, mur - 1926 r., park - pocz. XX w.,
 • Gumino -Zespół Kościoła Parafialnego p. w. św. Pankracego : kościół, mur - XV/XVII/ XX w., brama dzwonnicza, mur - 2 poł. XIX w., cmentarz przykościelny, plebania drewniana - 1920 r., cmentarz parafialny rzym.-kat. - XIX w.,
 • Kucice - Zespół Kościoła Filialnego p. w. św. Michała Archanioła: kościół drewn. - 1783-1850, dzwonnica. mur - pocz. XX w., cmentarz przykościelny, plebania, sala katechetyczna, mur pocz . XX w., pozostałości zespołu dworskiego : obora, mur - pocz. XX w., piwnice, mur  - pocz. XX w., resztki parku - 2 poł. XIX w., cmentarz parafialny rzym.-kat. - 2 poł. XIX w,
 • Kucice Nowe - cmentarzysko neolityczne - ok. 2000 lat. p.n.e.,
 • Podmarszczyn - cmentarzysko szkieletowe - XI w.,
 • Siekluki - dwór, mur - 2 poł. XIX w.,
 • Skołatowo -Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Achacjusza i Towarzyszy : kościół, mur - 1927 r., ogrodzenie z dzwonnicą, mur - ok. 1930 r., cmentarz przykościelny, plebania, mur - ok. 1930 r., dwór, mur - ok. 1925 r., cmentarz parafialny rzym.-kat. - 1 poł. XIX w.,
 • Wierzbica Pańska - młyn wodny drewn./mur. - pocz. XX w.,
 • Wilamowice - dwór, mur - pocz. XX w.

Gmina Joniec

 • Joniec - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Ludwika : kościół, mur - XVIII/XIX w., dzwonnica, mur - XVIII w., cmentarz przykościelny, plebania, mur - k. XIX w., młyn drewn.- ok. 1920 r., cmentarz parafialny rzym.- kat. - 2 pol. XIX w.,
 • Królewo - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Zygmunta : kościół drewn. - XVII/XIX w., dzwonnica drewn. - k. XIX w., cmentarz przykościelny, plebania, mur - 1938 r., cmentarz parafialny rzym.-kat. - 2 poł XIX w.,
 • Omięciny - Pozostałości zespołu dworskiego : budynek gosp., mur/kam.- 1 ćw. XX w., pozostałości parku - k.. XIX w.,
 • Popielżyn Zawady - Zespół dworski : dwór, mur - XIX w. (przebudowany), ogród - XIX w.,
 • Wrona - Zespoł Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego : kościół, mur XIX w., cmentarz przykościelny, plebania, mur - ok. 1920 r., cmentarz parafialny rzym.-kat. - 2 poł.XIX w.

 

Gmina Naruszewo

 • Krysk Stary - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Floriana : kościół, mur - XV/XVI/ XIX w., dzwonnica, mur, cmentarz przykościelny, plebania, ogrodzenie, mur - 1907 r., zespół dworski: dwór, mur - pocz. XIX w., park - XVIII/XIX w., cmentarz parafialny rzym.-kat. - 1 poł. XIX w.,
 • Nacpolsk - Zespół pałacowy : pałac, mur - XIX w., oficyna, mur - 1884 r., park - 2 poł. XIX w., most, brama głowna, rządcówka, czworaki, trojaki, ośmioraki, oranżeria, powozownia, stajnie, kuźnia, chlew, obora, mur - k. XIX w., zajazd drewniany - k. XIX w.,
 • Naruszewo - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Przenajświętszej Trójcy (d. św. Tekli): kościół drewn., dzwonnica drewn., cmentarz przykościelny - XVIII w., plebania, mur - XIX/XX w., cmentarz parafialny rzym.-kat. - 2 poł. XIX w.,
 • Pieścidła - pozostałości parku - poł. XIX w., grodzisko wczesnośredniowieczne - XII w.,
 • Radzymin - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła : kościół, mur - XVIII, XX w., dzwonnica drewn. - XIX w., cmentarz przykościelny - pocz. XV w., plebania, bud. gosp., mur - pocz. XIX w., zespół dworski : dwór, mur - XVIII, XX w., park - XIX w., gorzelnia, mur - pocz. XX w., cmentarz parafialny rzym.-kat. - 2 poł. XIX w., grodzisko wczesnośredniowieczne,
 • Radzyminek - Zespół Parafii Mariawitów , cmentarz mariawicki - pocz. XX w.,
 • Skarboszewo - Zespół dworski : dwór, mur - pocz. XX w., pozostałości parku – k. XIX,
 • Sobanice - pozostałości parku - k. XIX w.,
 • Sosenkowo - pozostałości zespołu folwarcznego : budynek zarządcy, czworaki, obory, spichlerz, chlewnia, stodoły, kuźnia, wozownia, ziemianki, mur/drew./kam. - XIX/XX w.,
 • Strzembowo - Zespół pałacowy : park, mur - ok. 1870 r., park - k. XIX w.,
  - Tustan - Leśniczowka drewn. - pocz. XX w., czworak, nur - XIX/XX w., obora, spichrz, mur/kam. - 1889 r.
 • Wichorowo - Dworek, mur - 1 ćw. XX w.,
  - Wróblewo - Zespół dworski : dwór, mur - ok. 1930 r. (obecnie sklep), pozostałości parku - XIX/XX w., 
 • Zaborowo - Zespół dworski :dwór, mur, park - poł. XIX w., młyn , mur - XIX/XX w.,
 • Żukowo - Zespół Kościoła Parafialnego : kościół, dzwonnica, plebania (drewn.) - XVIII w., obora, mur -XIX/XX w., cmentarz przykościelny, cmentarz parafialny rzym.-kat. - 2 poł. XIX w., cmentarzysko wczesnośredniowieczne,
 • Żukówek - Zespół folwarczny :budynek zarządcy, ośmiorak, ziemianki, mur - 1908 r., czworak, mur - pocz. XX w., obora, chlewnie, gorzelnia, bud. przy gorzelni, magazyn mur/kam. - pocz. XX w.

 

Gmina Nowe Miasto

 • Gawłowo - Pozostałości zespołu dworskiego : bud. gosp., mur - ok. 1900 r.,
 • Gościmin Wielki - Ogród dworski - XIX w.,
 • Grabie - Młyn, mur/drewn. - 1 ćw. XX w., cmentarz ewangielicki - 1 poł. XX w.,
 • Miszewo - Zespół dworski - dwór, mur - pocz. XX w., pozostałości parku - k. XX w.,
 • Modzele Bartłomieje - Pozostałości parku - k. XIX w.,
 • Nowe Miasto - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Trójcy : kościół, mur - XV, XVII w., dzwonnica drewn. - poł. XIX w., cmentarz przykościelny, ogrodzenie wokół kościoła, mur - k.. XIX w., plebabnia, mur - pocz. XX w., cmentarz parafialny rzym.- kat. - 2 poł. XIX w., cmentarz żydowski - poł. XIX w., cmentarz wojenny - 1915 r., 
 • Omięciny - Pozostałości zespołu dworskiego : park krajobrazowy - k. XIX w., spichlerz. kam./mur XIX w.

 

Gmina Sochocin

 • Biele - Grodzisko wczesnośredniowieczne,
 • Bolęcin - Cmentarz wojenny - 2 poł. XX w.,
 • Gutarzewo - Park podworski - XVIII w.,
 • Niewikla - Zespół pałacowy : pałac, mur - k. XIX w., park, aleje dojazdowe, czworak, mur - ok. 1930 r.,
 • Smardzewo - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. NMP : kościół, mur - 1930-38 r., cmentarz przykościelny, pozostałości zespołu dworskiego ; park - XIX w., bud. gospodarcze, mur - ok. 1930 r.,
 • Sochocin - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela : kościół, mur - 1908-18, cmentarz przykościelny, ogrodzenie wokół kościoła, mur - 1895 r., plebania, mur - pocz. XX w., cmentarz parafialny rzym.-kat. - XX w.

 

Gmina Załuski

 • Kamienica - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Opatrzności Bożej : kościół, mur - 1936-1950 r., dzwonnica, mur, cmentarz przykościelny, plebania, mur - 1927 r., pozostałości parku dworskiego - XIX w., cmentarz parafialny rzym.-kat. - 2 poł. XIX w., 
 • Kroczewo - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. MB Bolesnej : kościół, mur - XV/XX w., cmentarz przykościelny, plebania, mur - ok. 1920 r., bud. gosp. przy plebani, mur - XIX/XX w., park podworski - 2 poł. XIX w.,
 • Szczytno -Zespół dworski : dwór, drewn - 1 poł. XIX w., park - poł. XIX w.,
 • Załuski - Zespół dworski : dwór, mur - k. XIX w., bud. gosp., mur/drew. - ok. 1900 r., bud. podworski, mur - ok. 1930 r., pozostałości parku - k. XIX w.,
 • Zdunowo - Zespół pałacowy : pałac, mur - 1905-191-, park - XIX w.
Powrót na początek strony