Kontakt

 

Starostwo Powiatowe w Płońsku,

ul. Płocka 39,
09-100 Płońsk

 

Pozostałe lokalizacje:

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14A, 09-100 Płońsk

 

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek, od 800 do 1600  

 

INTERNET

e-mail: urzad@powiat-plonski.pl
www: www.powiat-plonski.pl
BIP: http://powiat-plonski.bip.gov.pl
Adres skrytki na ePUAP: /cp8x0t02ds/SkrytkaESP

TELEFONY

23 662-77-64/66

23 662-38-69

23 662-60-56

23 662-11-45

23 662-11-46

23 662-40-39 - SEKRETARIAT

23 662-38-16 - TELEFON/FAX

Starostwo Powiatowe w Płońsku - centrala: 23 662 77 64/65/66

urzad@powiat-plonski.pl

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 23 662 99 52 wew. 233

Wydział Komunikacji i Transportu:

 • rejestracja pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych – tel. 23 662 77 64 w. 115
 • wyrejestrowanie, zbycie, odbiór dowodu stałego – tel. 23 662 77 64 w. 118
 • prawa jazdy – tel. 23 662-77-64 w. 127
 • transport, stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców – tel. 23 662-77-64 w. 132

 Wydział Architektoniczno-Budowlany:

 • Wydawanie pozwoleń na budowę, przyjmowanie zgłoszeń niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, udostępnianie kopii dokumentów z zasobów wydziału - tel. (023) 662 11 45 w. 211, 212, 218 oraz 219.

 Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

 • rekultywacja gruntów, gospodarka odpadami, hałas, karty wędkarskie, rejestracja łodzi, rejestracja zwierząt egzotycznych - tel. 23 662 77 64 w. 148
 • łowiectwo, lasy (w tym zaświadczenia do aktów notarialnych) - tel. 23 662 77 64 w. 145
 • geologia, spółki wodne - tel. 23 662 77 64 wew. 109

 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

 • sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków, tj. wypisy , wyrysy i informacje z  ewidencji gruntów i budynków, wnioski w sprawie zmian w ewidencji gruntów i budynków, zaświadczenia ( dla ZUS, KRUS inne ) - 23 662-77-64 do 66 wew. 222, 223, 224, 225
 • sprawy z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 23 662-77-64 do 66  238
 • sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, sprawy z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, udostępnienia i ograniczenia nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami Powiatu ( sprzedaż, zamiana, trwały zarząd)- 23 662-77-64 do 66 wew. 226
 • opłaty za użytkowanie wieczyste, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (sprzedaż, zamiana, trwały zarząd) – 23 662-77-64 do 66 wew. 227
 • wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wniosek o wydanie mapy zasadniczej, wniosek o wydanie mapy ewidencji gruntów i budynków, wniosek o wydanie baz danych BDOT500, GESUT I BDSOG, odbiór uwierzytelnionych dokumentów – 23 662-77-64 do 66 230
 • zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych – 23 662-77-64 do 66 wew. 228, 229
 • składanie operatów technicznych ze zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych  - 23 662-77-64 do 66  229

 Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

 23 663 24 29, 23 662-77-64 do 66 wew. 202, 203, 204, 204, 231.

 Sekretariat – tel. 23 662 40 39 fax 23 662 38 16

 Udzielanie porad konsumenckich – tel. 23 663 24 16

 Obsługa rzeczy znalezionych - tel. 23 662 77 66 w. 245

 Inspektor Ochrony Danych – tel. 23 662 77 64 w. 141

 

PRZYJĘCIA OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Starosta Płoński
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 15.00-17.00
(I piętro Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39, pok. 224)
zapisy pod nr telefonu 23 662 40 39

Wicestarosta Płoński
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.00-17.00
(I piętro Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39, pok. 224)
zapisy pod nr telefonu 23 662 40 39

W Starostwie Powiatowym w Płońsku przyjmowanie skarg i wniosków wygląda w następujący sposób:

 • Naczelnicy/Kierownicy Wydziałów/Referatów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków z zakresu właściwości rzeczowej wydziału/referatu, codziennie w godzinach urzędowania.
 • Skargi i wnioski w formie pisemnej są przyjmowane w Biurze Podawczym działającym w  ramach Referatu Administracyjnego – parter, pok. 123 oraz elektronicznie na adres:

urzad@powiat-plonski.pl

 • Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków należy do zadań Wydziału Organizacyjno – Prawnego (II piętro, pok. 329).NIP
Powiat Płoński - 567-178-84-08

REGON
Powiat Płoński - 130377712

Powrót na początek strony