Dyżury Starosty i Wicestarosty

Starosta Płoński

Artur Adamski

przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 15.00-17.00
(I piętro Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39, pok. 224, zapisy pod nr tel. 23 662 40 39)Wicestarosta Płoński

Jacek Ryziński

przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.00-17.00
(I piętro Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39, pok. 224, zapisy pod nr tel. 23 662 40 39)

 

W Starostwie Powiatowym w Płońsku przyjmowanie skarg i wniosków wygląda w następujący sposób:

  • Naczelnicy/Kierownicy Wydziałów/Referatów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków z zakresu właściwości rzeczowej wydziału/referatu, codziennie w godzinach urzędowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  • Skargi i wnioski w formie pisemnej są przyjmowane w Biurze Podawczym działającym w ramach Referatu Administracyjnego – parter, pok. 123 oraz elektronicznie na adres: urzad@powiat-plonski.pl
  • Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków należy do zadań Wydziału Organizacyjno – Prawnego (II piętro, pok. 329).

 

Powrót na początek strony