Udostępnianie rejestru cen nieruchomości

Tytuł strony Udostępnianie rejestru cen nieruchomości
Wydział prowadzący sprawę Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul.ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne

Przepisy wykonawcze

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Opłaty

Zgodnie z tabelą nr 12 zawartą w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Tryb odwoławczy nie dotyczy
Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnianie rejestru cen nieruchomości

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Powrót na początek strony