Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Tytuł strony Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wydział prowadzący sprawę Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul.ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne

Przepisy wykonawcze

Termin załatwienia sprawy

Udostępnienie materiałów - niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty lub innym uzgodnionym terminie.

Opłaty

Według ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Tryb odwoławczy Wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie materiałów pzgik.

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Informacje dodatkowe

Mapy nie zawierają długości i szerokości działek.

Powrót na początek strony