Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu

Tytuł strony Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu
Wydział prowadzący sprawę Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul.ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Przepisy wykonawcze

Termin załatwienia sprawy

Uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac - 10 dni.

Weryfikacja przekazanych danych lub innych materiałów - niezwłocznie.

Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do pzgik - niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Uwierzytelnienie dokumentów na wniosek wykonawcy - z chwilą przyjęcia dokumentacji do zasobu.

Uwierzytelnienie dokumentów w pozostałych przypadkach do 7 dni.

Opłaty

Według ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Tryb odwoławczy Wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Opłaty za odwołanie brak
Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie prac geodezyjnych;

2. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

3. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

4. Kopia uprawnień zawodowych;

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Powrót na początek strony