Zamówienia publiczne do 130 000 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowej nieruchomości w roku 2024

Dostawa artykułów chemicznych, przemysłowych i środków czystości na potrzeby szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej na lata 2024 – 2025

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego w latach 2024 – 2025

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej na lata 2024 – 2025

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Płońsku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na dostawę pomocy naukowych -sprzętu dydaktycznego w związku z realizacją zadania pn. „Wyposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na przegląd i inwentaryzację szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu płońskiego dla gmin Naruszewo, Załuski i Joniec oraz aktualizacja baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na przegląd i inwentaryzację szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu płońskiego dla gmin Naruszewo, Załuski i Joniec oraz aktualizacja baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowej nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zieleni przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na dostawę i montaż trybun rozkładanych teleskopowych, w związku z realizacją zadania „Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na dostawę i montaż węzła cieplnego w ramach realizacji zadania "Modernizacja węzła cieplnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych polegających na usunięciu istniejącej kolizji wodociągowej w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 270 m przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowej nieruchomości w 2023 roku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji weryfikatora zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę bankowej obsługi budżetu Powiatu Płońskiego

Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni informatycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę bankowej obsługi budżetu Powiatu Płońskiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowej nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni informatycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na wykonanie ścieżki edukacyjnej oraz ogrodu dydaktycznego w ramach projektu „Odkrywamy słodkie tajemnice – śladami pszczół i roślin miododajnych” – program edukacji ekologicznej dla mieszkańców powiatu płońskiego

Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie dróg dojazdowych oraz ciągów komunikacyjnych do budynku nowobudowanej Hali Sportowej wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu wokół budynku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu:142009_2.0035 Strachówko położonych w jednostce ewidencyjna 142009_2 Płońsk-Gmina

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 na dostawę, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej i komórkowej  na potrzeby Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego do budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego w latach  2022 – 2023”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na dostawę żywności dla jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego - mrożone warzywa, owoce, potrawy, ryby

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na dostawę żywności dla jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego - mrożone warzywa, owoce, potrawy, ryby

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na pełnienie funkcji weryfikatora zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na  prowadzenie i aktualizację map zasadniczej i ewidencyjnej w systemie Ewmapa FB

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na prowadzenie i aktualizację map zasadniczej i ewidencyjnej w systemie Ewmapa FB

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na prowadzenie i aktualizację map zasadniczej i ewidencyjnej w systemie Ewmapa FB

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowej nieruchomości w roku 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na "Kompleksową dostawę gazu ziemnego do budynku w miejscowości Załuski 77, 09-142 Załuski"

Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim”

 

Powrót na początek strony