Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na prowadzenie i aktualizację map zasadniczej i ewidencyjnej w systemie Ewmapa FB

Data zamieszczenia: 15.12.2021 r.

Termin składania ofert: 21.12.2021 r., do godziny 11.00

  1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  2. Formularz oferty cenowej – załącznik nr 1
  3. Wzór umowy – załącznik nr 2
  4. Zawiadomienie o zamknięciu postępowania
Powrót na początek strony