Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowej nieruchomości w roku 2024

Data publikacji: 19.02.2024 r.

Termin składania ofert: do dnia 26.02.2024 r., do godziny 1000

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09 – 100 Płońsk, pokój Nr 316, II piętro

Powrót na początek strony