Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowej nieruchomości w roku 2022

Zaproszenie do złożenia oferty wraz załącznikami:

 

formularz oferty-zał. nr 1,

wykaz działek przewidzianych do sporządzenia operatów szacunkowych na 2022 rok zał. nr 2

wzór umowy zał. nr 3

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny wartości rynkowej nieruchomości w roku 2022

 

Data publikacji:26.01.2022 r.

Termin składania ofert: 01.02.2022 r. godz. 10.00

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09 – 100 Płońsk, II piętro, pokój Nr 316, II piętro

 

Powrót na początek strony