Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie dróg dojazdowych oraz ciągów komunikacyjnych do budynku nowobudowanej Hali Sportowej wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu wokół budynku

Tytuł: Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie dróg dojazdowych oraz ciągów komunikacyjnych do budynku nowobudowanej Hali Sportowej wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu wokół budynku

 

Data zamieszczenia: 07.07.2022 r.

 

Termin składania ofert: 15.07.2022 r. godz. 10.00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 18.07.2022 r. godz. 10.00

 

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, pokój Nr 316, II piętro

 

Załączniki:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty
  2. Załączniki Nr 1-4
  3. Wzór umowy –Załącznik Nr 5
  4. Plan etapowania terenu robót-Zał. Nr 6
  5. Zmiana zaproszenia do złożenia oferty cenowej
  6. Informacja z otwarcia ofert
  7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Powrót na początek strony