Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego do budynku w miejscowości Załuski 77, 09-142 Załuski ”

Opublikowane: 13.05.2022 r.

Termin składania ofert: 19.05.2022 r. godz. 10.00

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres : e-mail:mrowinska@powiat-plonski.pl

  1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ oraz załączniki:
  2. Formularz oferty (załącznik nr 1)
  3. Formularz cenowy(załącznik nr 2)
  4. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3)
  5. Wzór umowy (załącznik nr 4)
  6. Informacja o zamknięciu postępowania
Powrót na początek strony