Wydanie karty wędkarskiej

Tytuł strony Wydanie karty wędkarskiej
Wydział prowadzący sprawę Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

Termin załatwienia sprawy niezwłocznie
Opłaty 10 zł za wydanie karty wędkarskiej w kasie lub na konto Starostwa Powiatowego
Nr rachunku bankowego 42 8230 0007 0013 2307 2000 0003
Tryb odwoławczy nie dotyczy
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

2. Zaświadczenie o zdanym egzaminie na kartę wędkarską

- zdjęcie 1 szt.

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Powrót na początek strony