Rejestracja łodzi

Tytuł strony Rejestracja łodzi
Wydział prowadzący sprawę Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
Podstawa prawna

Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie

Opłaty

17 zł za wydanie zaświadczenia - w kasie lub na konto bankowe Urzędu Miejskego w Płońsku (95 8230 0007 0004 5636 2000 0092 Bank Spółdzielczy w Płońsku)

Tryb odwoławczy nie dotyczy
Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację łodzi

Dokumenty do wglądu w siedzibie urzędu brak
Dokumentu do okazania przy załatwianiu sprawy
  • dowód osobisty
Powrót na początek strony