Zanim kupisz dobrze się zastanów

Na pewno nie ma wśród nas osoby, która nie zawierałaby w swoim życiu jakiejkolwiek umowy. Codziennie coś kupujemy nabywając w ten sposób towary. Często też zawieramy umowy z usługodawcami zlecając im wykonanie określonej pracy. Nie ma problemu, kiedy zarówno z zakupów, jak i z wykonania usługi jesteśmy zadowoleni. Co jednak robić, kiedy trafimy na przysłowiowy bubel albo na nierzetelnego usługodawcę?

Jako Powiatowy Rzecznik Konsumentów mam Państwu służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów konsumenckich na linii: konsument (osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą) - przedsiębiorca (sprzedawcą, usługodawcą).

W tym miejscu chciałabym przedstawić informacje dotyczące problematyki konsumenckiej, a także odpowiedzieć na najczęściej zadawane mi przez Państwa pytania. Tym samym ułatwić Państwu poruszanie się w tej skomplikowanej dziedzinie oraz pomóc w dochodzeniu przez Państwa swoich praw.

Kwestia, która najczęściej jest poruszana przez konsumentów w telefonach i mailach, to problem zwrotu do sklepu niewadliwego towaru, który po zakupie przestał nam odpowiadać i chcielibyśmy go oddać, bądź wymienić na inny. Czy można zatem zwrócić do sklepu towar, który przestał nam odpowiadać, a nie jest wadliwy? Otóż nie można. Według obowiązującego stanu prawnego brak jest takiej możliwości. Nie można zmusić sklepu do przyjęcia towaru bez wad i zwrotu klientowi pieniędzy, nie można też żądać jego wymiany na inny. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy umówimy się ze sprzedawcą na ewentualną wymianę bądź zwrot w określonym terminie lub kiedy sam sklep stwarza nam prawo do ewentualnego zwrotu bądź wymiany towaru w określonym terminie.

Konsumentom utrwaliły się zapewne w pamięci przepisy uchwały Nr 71 Rady Ministrów z 13.06.1983 r. w sprawie ogólnych warunków umowy sprzedaży detalicznej towarów oraz ogólnych warunków gwarancyjnych dotyczących towarów trwałego użytku sprzedawanych przez jednostki handlu uspołecznionego (Monitor Polski Nr 21, poz. 118 z 1983 r.), które w tamtym okresie pozwalały konsumentom zwracać niewadliwy towar w terminie 5 dni od jego zakupu. Uchwała ta została uchylona - § 27 rozporządzenia RM z 30.05.1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży z udziałem konsumentów (Dz. U. Nr 64, poz. 328). Dla konsumentów oznacza to, że obecnie dokonując zakupów powinniśmy dobrze się zastanowić, gdyż zakupionego towaru nie możemy zwrócić ani wymienić na inny.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Anna Magnuszewska

Powrót na początek strony