Prąd to też towar

Pod takich hasłem od kilku dni Urząd Regulacji Energetyki prowadzi kampanię medialną, która ma uświadomić konsumentom, że prąd jest również towarem i to my jako konsumenci mamy prawo do podjęcia decyzji od kogo go kupujemy.

Każdy odbiorca może swobodnie wybrać firmę, od której będzie kupować prąd. Wprawdzie na terenie naszego kraju, w zależności od naszego miejsca zamieszkania, działają różni operatorzy sieci – i ich zmienić nie możemy, ale zawsze możemy wybrać sprzedawcę prądu. Sprzedawców prądu jest wielu ( na terenie województwa mazowieckiego ponad 30), a spośród ich różnych ofert handlowych możemy znaleźć tę, która będzie dostosowana do naszych potrzeb i wymagań ( warunki obsługi, cena itp.).
Zmiana sprzedawcy prądu nie jest procesem trudnym, nie wiąże się też z koniecznością przebudowy czy wymiany instalacji elektrycznej. Sprzedawcę możemy zmienić wiele razy. Zmiana jest bezpłatna , trwa krótko – 30 dni, każda kolejna 14 dni.

Proces zmiany sprzedawcy ( w oparciu o materiały z URE).
1. Należy wybrać nowego sprzedawcę prądu. Informacje o
sprzedawcach działających w poszczególnych rejonach kraju
można znaleźć na stronie : www.maszwybor.ure.gov.pl
2. Zawarcie umowy sprzedaży ( można udzielić pełnomocnictwa
nowemu sprzedawcy do przeprowadzenia w naszym imieniu
procesu zmiany; ważne jest, żeby nowa umowa weszła w życie z
dniem wygaśnięcia umowy dotychczas obowiązującej).
3. Wypowiedzenie dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży.
4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji.
5. Poinformowanie operatora sieci o zawarciu umowy z nowym
sprzedawcą ( wypełnia się formularz).
6. Ewentualne dostosowanie liczników ( w gospodarstwach
domowych w razie konieczności wymiany licznika na nowy
operator sieci dokonuje tego na własny koszt).
7. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym
sprzedawcą.

Szczegółowe informacje można znaleźć na :
- stronie internetowej www. maszwybor.ure.gov.pl

- dzwoniąc na infolinię – dla Warszawy i miast sąsiednich :
22 661 62 32 lub 22 827 80 09 czynną w godzinach pracy URE tj.:
8.15 – 16.15 ( połączenia płatne zgodnie z taryfą operatora),

- w Urzędzie Regulacji Energetyki

Powrót na początek strony