Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie z 6.12.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.). Swoje zadania realizuje przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Jako pacjenci mamy prawo do :

1. świadczeń zdrowotnych,

2. informacji o swoim stanie zdrowia,

3. zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z naszym leczeniem,

4. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie nam określonych świadczeń zdrowotnych,

5. intymności i poszanowania godności w czasie udzielania nam świadczeń zdrowotnych,

6. dokumentacji medycznej,

7. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,

8. poszanowania życia prywatnego,

9. opieki duszpasterskiej,

10. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

W przypadku naruszenia naszych praw przez zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający nam świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych pomoc możemy uzyskać :

- kontaktując się z

Biurem Rzecznika Praw Pacjenta
al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
tel.: (22) 532-82-50
fax : (22) 833-08-86
sekretariat@bpp.gov.pl lub

- dzwoniąc na Bezpłatną Infolinię Rzecznika
800 190 590
z telefonów komórkowych : (22) 833-08-85, (22) 635-59-96
( płatne według stawek operatora)
Uzyskamy tam informacje od specjalistów z zakresu ochrony zdrowia oraz prawników.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej
www. bpp.gov.pl

Powrót na początek strony