Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie płońskim

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Powiatu Płońskiego

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Płońskim – termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół Nr 3 w Płońsku

Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3061W Baboszewo-Dzierzążnia-Kucice

Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3040 W Szpondowo – Strachowo - Poczernin

Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3034 W Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia

Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3030 W Wierzbica Szlachecka – Starczewo - Arcelin

Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska – Omięciny - Joniec

Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3076 W ul. Płocka w Płońsku

Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3079 W ul. Warszawska w Płońsku

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

 

 

Powrót na początek strony