Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Powiat Płoński w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

Beneficjent: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Partner: Powiat Płoński realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”
Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.
Dofinansowanie projektu z UE: 40 374 335,00 PLN
Wartość projektu (ogółem): 55 624 305,00 PLN

 

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu szkoła Zespół Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

Powrót na początek strony