O turystyce w powiecie płońskim

Powiat Płoński. Blisko i po drodze. Odkryj go sam!

Powiat Płoński. Blisko i po drodze. Odkryj go sam!
Krajobraz wiejski

Krajobraz wiejski
Od kilku lat stale wzrasta zainteresowanie Powiatem Płońskim jako miejscem wypoczynku i to głównie tzw. weekendowego. Wzdłuż Wkry ale także nad Soną i Wisłą stale rosną ceny działek rekreacyjnych a gminy zmieniają plany zagospodarowania przestrzennego by wydzielić nowe działki. Bywalcami festynów nad zalewem w Nowym Mieście czy nad Wkrą w Jońcu są także Warszawiacy. Czerwińsk n/ Wisłą swoim położeniem i Bazyliką przyciąga ciągle nowych turystów. Samorządowe wadze Powiatu Płońskiego widzą w turystyce jeden z ważniejszych czynników rozwoju gospodarczego.

Płońsk
Płońsk
Mieszkasz w Warszawie? Dużo i długo pracujesz? Nie masz czasu na dłuższy urlop? Przyjedź do nas! Taką treść będzie można znaleźć na materiałach promocyjnych powiatu płońskiego. Za najważniejszy cel promocji uznany został rozwój turystyczny. I nie chodzi tu o turystę z drugiego końca Polski! Głównym adresatem usług ma być mieszkaniec Warszawy i okolic, który ma mało czasu na odpoczynek. Nie traci go także na podróż, bo dojazd w każde miejsce Powiatu Płońskiego zajmie mu, co najwyższej, 1,5 godziny! Stąd nastawienie, na wspomnianą już, turystykę weekendową, agroturystykę i turystkę rowerową. A na te rodzaje usług turystycznych jest coraz większe zapotrzebowanie. Okazuje się, że w Powiecie Płońskim są ku temu zupełnie niezłe warunki.

Foto B.Prus
Foto B.Prus
Dobre warunki przyrodnicze
Przez Powiat Płoński biegnie kilka rzek. Najbardziej urokliwe są zakola Wkry m.in. na terenie Gminy Joniec, Sochocin i rzeki Sona w Nowym Mieście. Doceniają to m.in. miłośnicy kajakarstwa, na których czekają już wypożyczalnie sprzętu w Jońcu i Nowym Mieście. Należy także wspomnieć o królowej polskich rzek - Wiśle, która jest naturalną granicą południową powiatu. Kolejny "powód” to piękne i często bardzo stare lasy z licznymi pomnikami przyrody, głównie drzewami. O osobliwościach przyrodniczych powiatu świadczy chociaż istnienie na terenie powiatu płońskiego dwóch rezerwatów przyrody "Noskowo” i "Dziektarzewo”. A czysta rzeka i piękny las to już miejsce do wypoczynku ! Stąd od kilku lat, szczególnie w Gminach Joniec, Sochocin, Nowe Miasto, wzrasta zapotrzebowanie na działki rekreacyjne. Stale także rosną ich ceny a władze samorządowe doceniają rolę "nowych mieszkańców" w rozwoju gmin i wydzielają nowe działki. O zainteresowaniu działkami niech świadczy chociażby fakt, że w Gminie Joniec w okresie letnim przebywa 4 razy więcej „letników” niż mieszka tam stałych mieszkańców. W Nowym Mieście na rzece Sona został utworzony sztuczny zalew- kąpielisko, gdzie w okresie wakacyjnym odbywają się festyny sobotnio- niedzielne. O sztucznych zalewach myślą już władze Baboszewa i Raciąża.

Foto B.Prus
Foto B.Prus
Ciekawe zabytki
Powiat płoński to także liczne zabytki i obiekty dziedzictwa kulturowego. Perełką historyczną powiatu jest bazylika w Czerwińsku z 1155 roku, którą odwiedzali polscy królowie m.in.król Jagiełło, który wyruszał stąd na bitwę pod Grunwaldem. Położenie Bazyliki i Klasztoru Salezjanów nad samą Wisłą jest dodatkową atrakcją tego miejsca. Ambicją władz powiatu jest stworzenie z tego miejsca drugiego …Kazimierza nad Wisłą !
Na terenie powiatu znajduje się kilkadziesiąt dworów i dworków mazowieckiej szlachty. Większość "z tych skarbów" pochodzi z XIX w. Wiele z nich to atrakcje turystyczne, chociaż pełnią dziś rożne funkcje to w połączeniu z mnóstwem obiektów dziedzictwa kulturowego –zabytkowe kościoły, dworki, kapliczki przyciągają co roku coraz więcej turystów.

Sochocin
Sochocin
Rozwinięta agroturystyka
Codzienny pośpiech, który towarzyszy, przeważnie, naszemu życiu przyczynia się bezpośrednio do zmiany charakteru naszego wypoczynku. Coraz częściej wybieramy wypoczynek blisko natury z dala od ludzi. Coraz częściej wybieramy gospodarstwa agroturystyczne. A takich, i to zupełnie niezłych, na terenie powiatu jest już kilka. Ich właściciele twierdzą, że zapotrzebowanie na ich usługi zdecydowanie przewyższa ich możliwości. W agroturystykę świetnie wpisują się możliwości korzystania z tradycyjnej i gościnnej kuchni mazowieckiej. Chleb pieczony na
Kapliczka w Sochocinie
Kapliczka w Sochocinie
tradycyjnym zakwasie, świeże sery i wędliny pachnące igliwiem to nie rzadkość na płońskiej ziemi. Jest duża szansa na dalszy rozwój agroturystyki, jako alternatywnego źrodła dochodu dla rolnictwa, poprzez możliwość korzystania z pieniędzy unijnych na ten cel.

Wytyczone szlaki rowerowe
Turystyka rowerowa zyskuje coraz więcej zwolenników. Na terenie powiatu już działają dwa amatorskie kluby kolarskie. Rywalizacja i możliwości sprawdzania swoich osiągnięć sprawiają, że w Powiecie Płońskim jest coraz więcej miłośników wypoczynku na dwóch kółkach. Z inicjatywy klubu rowerowego „Limes” zostały wytyczne rowerowe szlaki. Biegną one wzdłuż tras o możliwie małym natężeniu ruchu drogowego przez ciekawe miejsca powiatu. Samorządy lokalne budując nowe drogi starają się budować ścieżki rowerowe a tam gdzie nie jest to możliwe pozostaje wytyczenie szlaku. Rowerowe wycieczki to nie tylko sposób na wypoczynek i zdrowie. To także wspaniała okazja poznania okolicy a także do odkrywania „swoich miejsc”.

Zakole rzeki Sona
Zakole rzeki Sona
Proturystyczne samorządy
Warunkiem rozwoju turystyki są także dobre drogi. Dwupasmowa trasa E-7 Warszawa- Gdańsk i będąca w trakcie modernizacji E-10, które biegną centralnie przez powiat oznaczają szybki i wygodny dojazd. Większość dróg powiatowych buduje się z finansowym udziałem gmin powiatu. Tak wybudowano do ubiegłego roku prawie 40 km dróg. Ta praktyka została bardzo wysoko oceniona przez najwyższe, krajowe gremia samorządowe a powiat zajął II miejsce w Konkursie Lider Zarządzania w Samorządzie w kat. Prorozwojowy Samorząd.

Płoński rynek
Płoński rynek


"Infrastrukturalną" ofertę turystyczną powiatu" wspaniale uzupełniają imprezy kulturalno- sportowe. Wiele festynów, pikników i imprez sportowych, organizowanych w powiecie ma swoich zwolenników spoza powiatu.


Sienkiewiczówka w Płońsku
Sienkiewiczówka w Płońsku


Powrót na początek strony