Lista aktualności

 • Ilustracja do artykułu pomoc dla niepełnospr.jpg

  „Aktywny samorząd” dla niepełnosprawnych

  Osoby z dysfunkcją słuchu, wzroku i ruchu mogą ubiegać się w PCPR w Płońsku o następującą pomoc:

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu truskawki.jpg

  Rolniku, chcesz zatrudnić cudzoziemca - dowiedz się jak to zrobić prawidłowo

  Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński informuje i zaprasza rolników z powiatu płońskiego na szkolenie pn. „Najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową”.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu DSC_0306.JPG

  Zmiana godzin pracy Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Płońsku

  Starostwo Powiatowe w Płońsku informuje o zmianie godzin pracy Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Płońsku w dniach 11, 14 i 15 stycznia 2019 r.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu statysty.png

  Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku

  Urząd Statystyczny w Warszawie w ramach promocji badań ankietowych przedstawia Kalendarium statystycznych badań w 2019 roku

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu poradnictwo bezpł..jpg

  Jednostki nieodpłatnego poradnictwa

  Starostwo Powiatowe w Płońsku przedstawia wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Płońskiego.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu logo KFS_01.jpg

  Nabór wniosków o przyznanie środków KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku uprzejmie informuje, iż w dniach: 09.01.2019 - 23.01.2019r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu DSC_0213.JPG

  PUP wstrzymuje przyjmowanie wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że wstrzymuje przyjmowanie wniosków : - w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz - o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu DSC_0213.JPG

  Projekty realizowane przez PUP

  Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. realizuje projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim, którego głównym celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie płońskim.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu doradca2.jpg

  Bezpłatne doradztwo indywidualne dla NGO

  10 stycznia, w czwartek, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i Starostwo Powiatowe w Płońsku zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do skorzystania z bezpłatnego doradztwa indywidualnego. Z doradcą można będzie popracować nad koncepcją projektową do FIO (termin na złożenie wniosków mija 21.01), przeanalizować wnioski, które nie uzyskały dofinansowania, porozmawiać o każdej sprawie związanej z zakładaniem i funkcjonowaniem organizacji, np. zmiany w statucie, zakładanie działalności odpłatnej, gospodarczej itp.

  Czytaj więcej
 • Ilustracja do artykułu niepełnosprawni.png

  Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych Złóż wniosek w PCPR.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku informuje, że przyjmuje wnioski dotyczące dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do następujących zadań z zakresu rehabilitacji społecznej:

  Czytaj więcej
Powrót na początek strony