Interpelacja radnego Elżbieta Kuźniewska - numer pisma 12

Rodzaj zapytania Interpelacja
Radny Elżbieta Kuźniewska
Numer pisma 12

OP. 0003.12.2019 - interpelacja radnej Elżbiety Kuźniewskiej dotycząca organizowania publicznego transportu drogowego w ramach powiatowych przewozów pasażerskich.

Interpelacje i zapytania radnych

Powrót na początek strony