Interpelacja radnego Elżbieta Grodkiewicz - numer pisma 13

Rodzaj zapytania Interpelacja
Radny Elżbieta Grodkiewicz
Numer pisma 13

1. OP. 0003.13.2019 - interpelacja radnej Elżbiety Grodkiewicz dotycząca przebudowy drogi powiatowej Nr 2998W Drobin – Gralewo – Mystkowo na odcinku Gralewo - Młodochowo.

2. Odpowiedź na interpelację radnej E. Grodkiewicz (OP.0003.13.2019)

Interpelacje i zapytania radnych

Powrót na początek strony