Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Dyżury specjalistyczne.

Starosta Płoński zachęca do skorzystania z dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Lista dyżurów opublikowana jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

W załącznikach:

 • Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim na terenie powiatu płońskiego w 2023 roku
 • Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających
 • Oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej
 • Opinia osoby uprawnionej o udzielonej pomocy (karta pomocy - część B)
 • Nieodpłatna pomoc prawna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (pomoc de minimis)
 • Załącznik nr 1 - oświadczenie dotyczące pomocy de minimis
 • Załącznik nr 2 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Karta informacyjna poradnictwa dot. nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Karta informacyjna poradnictwa dot. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 • Karta informacyjna poradnictwa dot. mediacji
 • Karta informacyjna poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
 • Informator na temat nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Powrót na początek strony