Zaktualizowany harmonogram czasu pracy Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu płońskiego w 2023 roku

Harmonogram czasu pracy punktów w 2023 roku-1.jpg
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.
Wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowane są w lokalach zapewniających dogodny dostęp dla osób z niepełnosprawnością.
Powrót na początek strony