Działki powiatowe przy ulicy Klonowej wystawione na sprzedaż

Dyskusja o sprzedaży działek powiatowych przy Klonowej jest bezprzedmiotowa Od kilku dni media społecznościowe, a teraz także media tradycyjne, informują o „sprzedaży szpitalnych działek”, robiąc przy tym sensację z faktu, że zarząd powiatu postanowił wystawić je na sprzedaż. Prostujemy - działki nie są własnością szpitala!

Ilustracja do artykułu działki obok szpitala.jpg

A oto kilka faktów w powyższej sprawie.

Dwie działki przy ulicy Klonowej o łącznej powierzchni ok. 1,3 ha są własnością powiatu w nieodpłatnym użytkowaniu SPZ ZOZ.

Uchwałę o ich sprzedaży Rada Powiatu podjęła już w 2005 roku. Pozytywną opinię wyraziła rada społeczna szpitala, a ówczesna Rada Powiatu (2005 rok) wyraziła zgodę na zrzeczenie się przez SPZ ZOZ przysługującego mu prawa, jakim jest bezpłatne użytkowanie.

Na postawie tych uchwał kolejne władze powiatu sprzedawały działki przy Klonowej. W sumie sprzedano ich siedem. Jedną z nich sprzedano Miastu Płońsk w ramach rozliczeń powiatu z miastem. Ma na niej powstać blok komunalny. 

W latach 2011 i 2012 powiat kierowany przez Jana Mączewskiego i Andrzeja Stolpę wystawił na sprzedaż działkę nr 2609/11 o powierzchni 0,5991 ha za kwotę 2,1 mln zł, czyli jedną z tych którą chciał zbyć obecny zarząd. Wówczas fakt, że powiat chce sprzedać jedną z ostatnich jaka pozostała szpitalowi w bezpłatnym użytkowaniu działkę nikogo nie bulwersował, nie budził sprzeciwu i protestów ze strony rady społecznej szpitala, samorządowców z miasta oraz gmin.

Dysponowanie mieniem powiatu jest bowiem wyłączną kompetencją rady powiatu, a po podjęciu przez nią uchwały o sprzedaży – zarządu powiatu. Nikt tego faktu wcześniej nie podważał i nie kwestionował.

Działki nie udało się wówczas sprzedać, nie mniej jednak jeszcze siedmiokrotnie zarządy, na czele których stali kolejno Jan Mączewski i Andrzej Stolpa próbowały ją sprzedać najpierw za 2,1 mln, a w ósmym przetargu (2017 rok) za 1,05 mln złotych. Także wówczas nikogo ten fakt nie dziwił i nie oburzał, a kolejni dyrektorzy szpitala, w tym także obecny dyrektor zrzekali się bezpłatnego użytkowania gruntu w związku z dopełnieniem procedury przetargowej. Nigdy nie wzbudzało to kontrowersji.

Działki nie miały powodzenia, ale sytuacja się zmieniła, gdy w ich sąsiedztwie powstały nowe osiedla i centra handlowe oraz zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego. Deweloperzy zaczęli zwracać się do obecnego zarządu z pytaniami, czy planowany jest przetarg na nieruchomości powiatowe przy Klonowej (ostatni e-mail w tej sprawie przyszedł 17 stycznia 2020 roku). 

Po konsultacjach z dyrektorem Obermeyerem, który miał ambitne plany inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zarząd podjął decyzję o niewystawianiu nieruchomości na sprzedaż i dał dyrektorowi zielone światło do działania. Minął jednak rok, dyrektor poinformował zarząd o odstąpieniu od pomysłu inwestowania w ramach Partnerstwa i zaczął promować pomysł spółki celowej, od którego też jednak odstąpił. Nie przedstawił na tamtym etapie innego pomysłu, ani na pozyskanie środków na remont budynku rehabilitacji ani na żadne inne inwestycje szpitalne, powiększając przy tym stratę szpitala na koniec 2019 roku do ok. 6 mln zł.

W tej sytuacji w listopadzie 2019 roku zarząd powiatu uznał, że należy - korzystając z koniunktury - spróbować sprzedać działki za cenę wywoławczą dwukrotnie wyższą od oszacowanej przez biegłego. Zarząd podjął uchwałę o wystawieniu nieruchomości do przetargu za 6 mln zł, a całkowity dochód ze sprzedaży, jeśli do niej dojdzie miał być przeznaczony na cele szpitala, o czym informowani byli radni.

Z planów wystawienia działek w przetargu nikt nie robił tajemnicy wręcz przeciwnie, zarząd poinformował o tym w listopadzie radę powiatu, pojawiły się informacje w internecie, prasie oraz baner na terenie planowanym na sprzedaż.

W tym samym mniej więcej czasie dyrektor Obermeyer zaczął mówić o fundacji, nie wyjawiając jednak w początkowej fazie, że fundacja miałaby dostać w prezencie od powiatu działki przy Klonowej. Ten pomysł został zasygnalizowany dopiero w planie naprawczym przedłożonym zarządowi przez dyrektora w styczniu 2020 roku. Fundacja, której jeszcze nie ma, miałaby dostać działki i prowadzić działalność deweloperską.

Zarząd powiatu postanowił dopytać dyrektora o szczegóły tego przedsięwzięcia, ale do dnia dzisiejszego, czyli do 5 lutego nie otrzymał odpowiedzi na zadane dyrektorowi w tej sprawie pytania.

Tymczasem kontynuowana była procedura zmierzająca do wystawiania działek na sprzedaż.

29 stycznia dyrektor SPZ ZOZ stawił się u notariusza w celu zrzeczenia się użytkowania działek, ale ostatecznie wygłosił tylko oświadczenie, że tego nie zrobi, bo szpital ma plany deweloperskie i zamierza powołać fundację.

Taka decyzja dyrektora – odmowa zrzeczenia się użytkowania – utrudnia procedurę sprzedaży działek. Na tym etapie ją zamyka. 

Umiejscowienie działek na mapie można zobaczyć klikając w poniższy link: https://www.powiat-plonski.pl/…/…/dzialki-na-sprzedaz-1.html

Powrót na początek strony