Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną

Do 6 grudnia organizacje pozarządowe mogą składać oferty na konkurs z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019r.

Ilustracja do artykułu nieodpł.pom. pr..jpg

Zarząd Powiatu Płońskiego ogłosił konkurs na: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Naruszewie oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie w Nowym Mieście. Okres realizacji zadań obejmuje czas od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. Oferty  można składać w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, w kancelarii ogólnej (II piętro, pokój 316).  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ogólno-Administracyjnym i Promocji starostwa w pok. 313, tel. (23) 663 24 45. Treść ogłoszenia znajduje się na BIP-e powiatu w zakładce organizacje pozarządowe – konkursy ofert, na stronie internetowej powiatu płońskiego w zakładce organizacje pozarządowe – konkursy ofert oraz jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w starostwie.

Treść ogłoszenia w załączniku poniżej.

Załączniki

Powrót na początek strony