Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Powiatu Płońskiego

Projekt realizowany przez Powiat Płoński z udziałem funduszy unijnych w ramach Zintegrowango Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany przez Powiat Płoński z udziałem funduszy unijnych w ramach Zintegrowango Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


UniaWartość pomocy stypendialnej 548 600 zł, przez okres 8 miesięcy roku szkolnym 2004/2005 

Pomoc zostaje skierowana do 560 uczniów powiatu płońskiego zamieszkałych poza Miastem, Płońsk, pochodzących z rodzin o dochodach poniżej 350 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

www.funduszestrukturalne.gov.pl

Powrót na początek strony