Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów Powiatu Płońskiego

Projekt realizowany przez Powiat Płoński z udziałem funduszy unijnych w ramach Zintegrowango Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany przez Powiat Płoński z udziałem funduszy unijnych w ramach Zintegrowango Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


UniaWartość pomocy stypendialnej 113 519 zł, przez okres 9 miesięcy roku akademickim 2004/2005.

Pomoc zostaje skierowana do 70 studentów powiatu płońskiego zamieszkałych na terenie Powiatu Płońskiego (obszar zmarginalizowany), pochodzących z rodzin o dochodach poniżej 350 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

www.funduszestrukturalne.gov.pl

Powrót na początek strony