Przebudowa drogi powiatowej nr 3067 W Radzikowo – Sobanice – Nacpolsk

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” mająca na celu poprawę warunków technicznych drogi dla mieszkańców wsi Nowe Radzikowo, Nieborzyn, Łazęki poprzez przebudowę odcinka długości 4,175 km drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo – Sobanice – Nacpolsk współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji:

przebudowa odcinka drogi długości 4,175 km.

Powrót na początek strony