Przebudowa drogi powiatowej nr 3005 W Komsin – Chociszewo

„ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” mająca na celu poprawę warunków technicznych drogi dla mieszkańców wsi Komsin, Wilkowuje i Chociszewo poprzez przebudowę odcinka długości 3,820 km drogi powiatowej nr 3005 W Komsin - Chociszewo

 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Przewidywany wynik operacji:

przebudowa odcinka drogi długości 4,175 km.

Powrót na początek strony