Przebudowa drogi powiatowej Nr 07784 Baboszewo - Dzierzążnia na odc. 5,9 km

Projekt realizowany przez Powiat Płoński z udziałem funduszy unijnych w ramach Zintegrowango Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany przez Powiat Płoński z udziałem funduszy unijnych w ramach Zintegrowango Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


UniaWartość dofinansowania w ramach ZPORR - 750 000 zł 

Wartość dofinansowania z budżetu państwa - 100 000 zł 

Środki własne - 150 000,00 zł 

Umowa z Wojewodą została podpisana 25 kwietnia 2005 r.

Planowana realizacja inwestycji – II połowa 2005 r.

www.funduszestrukturalne.gov.pl

Powrót na początek strony