Przebudowa drogi Druchowo – Koziebrody jako warunek poprawy spójności komunikacyjnej i gospodarczej pomiędzy powiatem płońskim i płockim, w nawiązaniu do trasy krajowej Nr 10

<B></B>


- Wniosek złożony został w październiku 2008 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013. 
- Całkowita wartość projektu - 1 682 746, 10 zł, 
- Wysokość dofinansowania 1 430 334, 19 zł 
Wkład własny
- środki powiatu - 80 679,57 (30%)
- środki gminy - 171 732,34 (70%)
Ostateczna wartość projektu:
- całkowita wartośc projektu - 1 328 505,12 zł
- wysokość dofinansowania - 988 704,91 zł
Wkład własny
- środki powiatu - 106 137,46 (30%)
- środki gminy - 223 430,85 (70%)
- Termin zakończenia: grudzień 2009 r. 
- Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 17.08.2009 r.
- Inwestycję realizuje Wydział Rozwoju Gospodarczego, Współpracy z Zagranicą i Promocji Starostwa Powiatowego w Płońsku.

Powrót na początek strony