Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim.

Projekt realizowany przez Powiat Płoński z udziałem funduszy unijnych w ramach Zintegrowango Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany przez Powiat Płoński z udziałem funduszy unijnych w ramach Zintegrowango Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


UniaWartość dofinansowania w ramach ZPORR – 6 530 188,92 zł

Środki własne – 2 477 334,96 zł 

Umowa z Wojewodą została podpisana 11 sierpnia 2006r. 

Rozpoczęcie inwestycji – 30 sierpnia 2006 r. 

Planowany termin zakończenia 3 października 2007r.

www.funduszestrukturalne.gov.pl

Powrót na początek strony