Poprawa jakośći i dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

Projekt realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

Projekt realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.


UniaWartość dofinansowania w ramach ZPORR - 265 653,57 zł.

Środki własne - 88 551,20 zł.

Umowa z Wojewodą została podpisana 23.06.2009r.

www.funduszestrukturalne.gov.pl

Powrót na początek strony