Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Płoński 2

 
 


Wraz z początkiem roku szkolnego 2012/2013 w Powiecie Płońskim przeprowadzono nabór do Projektu: „Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Płoński”. 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Rekrutacją zostali objęci uczniowie:
Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku,
Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku,
Zespołu Szkół w Raciążu,
Zespołu Szkół w Czerwińsku. 

W ramach Projektu w roku szkolnym 2012/2013, zorganizowano: 

1) 31 grup zajęć, o łącznej liczbie 1241 godzin zajęć i kursów umożliwiających zdobycie dodatkowych specjalności rozszerzających profil nauczanego zawodu. W ramach tych kursów przewidziano m.in. zajęcia poszerzające profil zawodu, kursy prawa jazdy ( kat. B i C ), kursy operatora wózków widłowych, kursy spawania, montażu suchej zabudowy i stolarki budowlanej, agroturystyki, kroju i szycia, operatora kombajnu zbożowego i zdrowego żywienia.

2) 16 grup zajęć (640 godzin) dydaktyczno – wyrównawczych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

3) 11 grup zajęć (590 godzin) pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. W ramach tych zajęć przewidziano m.in. kurs komputerowego projektowania AUTO – CAD, 2D i 3D, RM-WIN, kurs księgowości, j. angielskiego w biznesie.

4) 8 grup zajęć specjalistycznych – Wzrost świadomości w zakresie przyszłej kariery zawodowej. W ramach tych zajęć zorganizowano m.in. kursy autoprezentacji, efektywnego uczenia się i zapamiętywania. 

Ponadto poszerzona została oferta edukacyjna poprzez utworzenie, we współpracy z CKP w Płońsku, kierunków mechatronicznych dla uczniów z ZS Nr 1 w Płońsku

Planowany koszt Projektu ogółem wynosi około 1,5 mln. zł., w tym wkład własny Powiatu około 180 tys. zł.
Okres realizacji projektu 01.09.2012r. – 31.08.2013r. 
Wartość projektu 1 410 160, w tym wkład własny 179 795,40

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Powrót na początek strony