Dostosowanie szpitala w Płońsku do obowiązujących standardów i wymogów poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącego obiektu – budynek A

<B></B>


- Wniosek złożony został w 2008 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
- Wartość całkowita projektu – 14 144 988, 40 zł.
- Dofinansowanie – 11 983 634, 17 zł.
- Projekt zakończono 30 czerwca 2010r.
- Inwestycję zrealizował SPZZOZ w Płońsku.

Powrót na początek strony