Dokończenie budowy Zespołu Szkół w Raciążu – Etap II B

Projekt realizowany przez Powiat Płoński z udziałem funduszy unijnych w ramach Zintegrowango Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany przez Powiat Płoński z udziałem funduszy unijnych w ramach Zintegrowango Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
UniaWartość dofinansowania w ramach ZPORR - 7 161 950 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa - 954 927 zł 

Środki własne – 1 432 390 zł 

Umowa z Wojewodą została podpisana 24 listopada 2004 r 

Rozpoczęcie inwestycji - 16.02.2005 r. , zakończenie 30.08.2006 r.

www.funduszestrukturalne.gov.pl

Powrót na początek strony