Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkól Nr 2 W Płońsku

Projekt realizowany przez Powiat Płoński z udziałem funduszy unijnych w ramach Zintegrowango Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany przez Powiat Płoński z udziałem funduszy unijnych w ramach Zintegrowango Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


UniaWartość dofinansowania w ramach ZPORR - 1029137,28 zł 

Wartość dofinansowania z budżetu państwa - 137 218,3 zł 

Środki własne – 105 827,46 zł 
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej -100 tys zł 

Umowa z Wojewodą została podpisana 25 maja 2006 r. 

Rozpoczęcie inwestycji – 7.07. 20052005 r. , zakończenie 31.05.2006 r.

www.funduszestrukturalne.gov.pl

Powrót na początek strony