Informacje dla geodetów

INFORMACJA

W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZONĄ MODERNIZACJĄ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH SZYMAKI I SZPONDOWO JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GMINA PŁOŃSK INFORMUJEMY IŻ ZASILENIE BAZ NASTĄPI W DNIACH 2-5 GRUDNIA 2022 ROKU. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM AKTUALNE DANE EGiB DLA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ GMINA PŁOŃSK BĘDĄ DOSTĘPNE OD DNIA 6 GRUDNIA 2022 ROKU.

 Jacek Dadan

Geodeta Powiatowy

INFORMACJA

W związku z pracami polegającymi na dostosowaniu układu wysokościowego baz BDOT500 i GESTU do układu wysokościowego PL-EVR2007-NH w dniach 7-13 grudnia 2022 r. planowana jest przerwa w dostępie do baz danych oraz składaniu operatów technicznych. Od dnia 14 grudnia 2022 r. obowiązującym układem wysokości w Powiecie Płońskim będzie układ PL-EVR2007-NH.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 14 grudnia 2022 r. Starosta Płoński wdraża nową wersję oprogramowania do prowadzenia baz danych PZGiK - EwMapa FB wersja 14.

Jacek Dadan

Geodeta Powiatowy

INFORMACJA

                Od dnia 14 grudnia 2022 r. została wdrożona nowa wersja oprogramowania do prowadzenia baz danych PZGiK - EwMapa FB wersja 14. Do chwili dostosowania baz (BDOT500, GESUT) do zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
i Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu bazy będą prowadzone z dotychczasowym rozwarstwieniem EwMapy.

Obowiązującym układem wysokościowym na obszarze powiatu płońskiego jest układ PL-EVR2007-NH.

 

Jacek Dadan

Geodeta Powiatowy

 

Informacja dla geodetów

Powrót na początek strony