Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zmiany w terminach dyżurów

Informacja o zmianie godzin pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

„Informacja o zmianie godzin pracy Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Nowym Mieście i w Jońcu:

- od 04.10.2023 r. Punkt NPO w Nowym Mieście w środy czynny będzie w godz. 800-1200,

- od 05.10.2023 r. Punkt NPO w Jońcu czynny będzie w czwartki w godz. 800 - 1200 i piątki w godz. 1300 - 1700.”

 

Harmonogram czasu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

na terenie powiatu płońskiego w 2023 roku

Punkt

Lokalizacja

Harmonogram czasu pracy punktu

Podmiot świadczący porady

Zapisy na porady

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Starostwo Powiatowe
w Płońsku,
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39

poniedziałek     godz. 800 - 1200

wtorek                                 godz. 1200 - 1600

środa                    godz. 800 - 1200

czwartek             godz. 1100 - 1500

piątek                   godz. 800 - 1200

Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku / Radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr tel. (23) 662 40 39 lub rezerwacji on-line: https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński*

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Urząd Miejski w Raciążu,
09-140 Raciąż, pl. Adama Mickiewicza 17

poniedziałek – środa
w godz. 1200-1600

Punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej –  Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
z siedzibą w Olsztynie

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr tel.:
(23) 683 48 50 - lokalizacja
w Raciążu;

(23) 663 10 51 - lokalizacja w Naruszewie lub rezerwacji on-line: https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński*

Urząd Gminy w Naruszewie, 09-152 Naruszewo,
Naruszewo 19A

czwartek – piątek
w godz. 1200-1600

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto, 09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8

poniedziałek – wtorek

w godz. 1300-1700

środa   godz. 800 - 1200

Punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej –  Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
z siedzibą w Olsztynie

Porady nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel.:

(23) 661 49 20 w. 1 - lokalizacja w Nowym Mieście;

(23) 661 60 41 - lokalizacja w Jońcu
lub rezerwacji on-line: https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński*

Urząd Gminy w Jońcu,

09-131 Joniec,

Joniec 29

czwartek             godz. 800 - 1200

piątek                   godz. 1300 - 1700

* Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

Wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowane są w lokalach zapewniających dogodny dostęp dla osób niepełnosprawnych.

 

Powrót na początek strony