Edukacja prawna

Ogólnopolska kampania społeczna promująca dostęp do świadczeń nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza realizuje kampanię społeczną, promującą dostęp do sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. To element zadania publicznego pn. „Poradnictwo - skutecznie i profesjonalnie”, w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033, edycja 2022. Celem realizowanej kampanii jest skuteczna promocja systemu, by korzystanie z nieodpłatnych świadczeń było powszechne, by mieszkańcy znali formy i zakres dostępnych dla nich w każdym powiecie nieodpłatnych świadczeń ustawowych.

Aby dotrzeć z prostym i przyjaznym przekazem społecznym - stowarzyszenie przygotowało animowany spot edukacyjno-promocyjny, który będzie w najbliższych dniach intensywnie promowany na terenie całego kraju, w mediach społecznościowych.

 

Spot dostępny jest pod adresami:

Facebook: https://fb.watch/hBX46dxKrx

YouTube: https://youtu.be/GmMVA8SP1wo

materiały filmowe na YouTube i Facebook:

Czy można zatrzymać pieniądze znalezione na ulicy?

https://www.youtube.com/shorts/zthcgYg8ytk

Czy za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu można stracić prawo jazdy?

https://www.youtube.com/shorts/auWkvlZ3__A

Nowa umowa OC

https://www.youtube.com/shorts/c_znVlvw0hg

Czy osoba, która nie zapłaci za obiad w restauracji dokonuje przestępstwa?

https://www.youtube.com/watch?v=rLujG5qTEgE

Czy złożenie podpisu za kogoś innego jest przestępstwem?

https://www.youtube.com/shorts/FpAY0AOxtX8

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064288495476

Czy można rozmawiać przez telefon przechodząc przez przejście dla pieszych?

https://www.youtube.com/watch?v=wJT9clNxFC4

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064288495476

prezentacje multimedialne:

Podstawowe prawa konsumentów

https://www.fika.org.pl/podstawowe-prawa-konsumentow/

Podstawowe zagadnienia z prawa pracy

https://www.fika.org.pl/prawo-pracy/

Odpowiedzialność prawna za szkody wyrządzone przez zwierzę

https://www.fika.org.pl/odpowiedzialnosc-prawna-za-szkody-wyrzadzone-przez-zwierze/

Zachowek - komu, kiedy, ile?

https://www.fika.org.pl/zachowek-komu-kiedyile/

Zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych

https://www.fika.org.pl/zwolnienie-od-kosztow-sadowych-oraz-ustanowienie-pelnomocnika-z-urzedu-w-sprawach-cywilnych/

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/07/Stwierdzenie-niewa%C5%BCno%C5%9Bci-ma%C5%82%C5%BC.-2023-FIKA.pptx

artykuły:

Jak skutecznie odstąpić od umowy?

https://www.fika.org.pl/jak-skutecznie-odstapic-od-umowy/

Środki egzekucyjne najczęściej realizowane przez Komornika Sądowego wobec dłużnika

https://www.fika.org.pl/srodki-egzekucyjne-najczesciej-realizowane-przez-komornika-sadowego-wobec-dluznika/

Przedawnienie długu. Wszystko co musisz wiedzieć

https://www.fika.org.pl/przedawnienie-dlugu-wszystko-co-musisz-wiedziec/

Egzekucja środków pieniężnych – procedura i konsekwencje

https://www.fika.org.pl/egzekucja-srodkow-pienieznych-procedura-i-konsekwencje/

Zawody prawnicze – sędzia, prokurator

https://www.fika.org.pl/zawody-prawnicze-sedzia-prokurator/

Zawody prawnicze – adwokat, radca prawny, notariusz

https://www.fika.org.pl/zawody-prawnicze-adwokat-radca-prawny-notariusz/

Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów

https://www.fika.org.pl/mediacja-jako-alternatywna-metoda-rozwiazywania-sporow/

Czym różni się umowa zlecenie od umowy o dzieło?

https://www.fika.org.pl/czym-rozni-sie-umowa-zlecenie-od-umowy-o-dzielo/

Eksmisja w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

https://www.fika.org.pl/eksmisja-w-swietle-ustawy-o-przeciwdzialaniu-przemocy-w-rodzinie/

Co nie podlega egzekucji komorniczej, a co tak?

https://www.fika.org.pl/co-nie-podlega-egzekucji-komorniczej-a-co-tak/

W jaki sposób można szybko uzyskać rozwód?

https://www.fika.org.pl/w-jaki-sposob-mozna-szybko-uzyskac-rozwod/

Alimenty na dziecko – kiedy przysługują i w jakiej wysokości?

https://www.fika.org.pl/alimenty-na-dziecko-kiedy-przysluguja-i-w-jakiej-wysokosci/

W jaki sposób ustalić ojcostwo?

https://www.fika.org.pl/w-jaki-sposob-ustalic-ojcostwo/

Na czym polega zaprzeczenie macierzyństwa?

https://www.fika.org.pl/na-czym-polega-zaprzeczenie-macierzynstwa/

Złożenie przez świadka w sądzie zeznań na piśmie

https://www.fika.org.pl/zlozenie-przez-swiadka-w-sadzie-zeznan-na-pismie/

Opróżnienie lokalu a prawo do lokalu socjalnego

https://www.fika.org.pl/oproznienie-lokalu-a-prawo-do-lokalu-socjalnego/

Stany nadzwyczajne – czym są?

https://www.fika.org.pl/stany-nadzwyczajne/

Doręczenia po zmianach KPC

https://www.fika.org.pl/doreczenia-po-zmianach-kpc/

Dowód z opinii OZSS

https://www.fika.org.pl/dowod-z-opinii-ozss/

Najem a użyczenie

https://www.fika.org.pl/najem-a-uzyczenie/

Powództwo przeciwegzekucyjne

https://www.fika.org.pl/powodztwo-przeciwegzekucyjne/

Wady testamentu i możliwości jego podważenia

https://www.fika.org.pl/wady-testamentu-i-mozliwosci-jego-podwazenia/

Testament i jego formy

https://www.fika.org.pl/testament-i-jego-formy/

Dziedziczenie długów

https://www.fika.org.pl/dziedziczenie-dlugow/

Odwrócona hipoteka

https://www.fika.org.pl/odwrocona-hipoteka/

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

https://www.fika.org.pl/skarga-do-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego/

Egzekucja komornicza

https://www.fika.org.pl/egzekucja-komornicza/

Najem a dzierżawa

https://www.fika.org.pl/najem-a-dzierzawa/

Przemoc domowa jako przestępstwo

https://www.fika.org.pl/przemoc-domowa-jako-przestepstwo/

Stalking

https://www.fika.org.pl/stalking/

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika

https://www.fika.org.pl/dyscyplinarne-zwolnienie-pracownika/

Postępowanie spadkowe – dziedziczenie na podstawie testamentu

https://www.fika.org.pl/postepowanie-spadkowe-dziedziczenie-na-podstawie-testamentu/

Na czym polega dział spadku?

https://www.fika.org.pl/na-czym-polega-dzial-spadku/

Świadectwo pracy potwierdzeniem przebiegu zatrudnienia

https://www.fika.org.pl/swiadectwo-pracy-potwierdzeniem-przebiegu-zatrudnienia-2/

 Kiedy należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym?

https://www.fika.org.pl/kiedy-nalezy-zlozyc-wniosek-o-urlop-wypoczynkowy-po-urlopie-wychowawczym/

Sprzeciw od orzeczenia lekarza ZUS

https://www.fika.org.pl/sprzeciw-od-orzeczenia-lekarza-zus/

Czy kolega z pracy może być mobberem?

https://www.fika.org.pl/czy-kolega-z-pracy-moze-byc-mobberem/

Przymusowe leczenie alkoholika

https://www.fika.org.pl/przymusowe-leczenie-alkoholika/

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

https://www.fika.org.pl/wniosek-o-ustalenie-kontaktow-z-dzieckiem/

Niebieska karta

https://www.fika.org.pl/niebieska-karta/

Nakaz natychmiastowego opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy domowej

https://www.fika.org.pl/nakaz-natychmiastowego-opuszczenia-lokalu-przez-sprawce-przemocy-domowej/

wzory pism:

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2024/01/WZ%C3%93R-WNIOSKU-O-NADANIE-KLAUZULI-WYKONALNO%C5%9ACI.docx

Odpowiedź dłużnika na wniosek wierzyciela

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2024/01/WZ%C3%93R-ODPOWIEDZI-NA-WNIOSEK.docx

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2024/01/WZ%C3%93R-O%C5%9AWIADCZENIA-O-ODST%C4%84PIENIU-OD-UMOWY.docx

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2024/01/WZ%C3%93R-POZWU-O-UCHYLENIE-OBOWI%C4%84ZKU-ALIMENTACYJNEGO.docx

Odpowiedź na wezwanie do zaprzestania naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/11/Odpowied%C5%BA-na-wezwanie-do-zaprzestania-narusze%C5%84-tajemnicy-przedsi%C4%99biorstwa.docx

Pozew o rozwód wraz z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/11/Pozew-o-rozw%C3%B3d-wraz-z-wnioskiem-o-zabezpieczenie-aliment%C3%B3w.docx

Wezwanie do zapłaty z tytułu niewykonania usługi

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/11/Wezwanie-do-zaplaty-z-tytu%C5%82u-niewykonania-uslugi.docx

Wniosek następców prawnych o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/11/Wniosek-nast%C4%99pc%C3%B3w-prawnych-o-przywr%C3%B3cenie-terminu-do-zlo%C5%BCenia-sprzeciwu-od-nakazu-zaplaty.docx

Wniosek o dział spadku

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/11/Wniosek-o-dzial-spadku.docx

Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/11/Wniosek-o-ubezw%C5%82asnowolnienie-ca%C5%82kowite.docx

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/11/WZ%C3%93R-WNIOSKU-O-NADANIE-KLAUZULI-WYKONALNO%C5%9ACI.docx

Odpowiedź na wniosek

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/11/WZ%C3%93R-ODPOWIEDZI-NA-WNIOSEK.docx

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/11/WZ%C3%93R-POZWU-O-UCHYLENIE-OBOWI%C4%84ZKU-ALIMENTACYJNEGO.docx

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/11/WZ%C3%93R-O%C5%9AWIADCZENIA-O-ODST%C4%84PIENIU-OD-UMOWY.docx

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/Pozew-o-zap%C5%82at%C4%99-w-post%C4%99powaniu-upominawczym.docx

Wezwanie do partycypowania w kosztach utrzymania mieszkania

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/Wezwania-do-partycypowania-w-kosztach-utrzymania-mieszkania.docx

Wezwanie do zapłaty

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/Wezwanie-do-zap%C5%82aty.docx

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/Wniosek-o-stwierdzenie-nabycie-spadku.docx

Wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/Wniosek-o-ustalenie-kontakt%C3%B3w-z-ma%C5%82oletnim-dzieckiem.docx

Wniosek o zatwierdzenie uchylenia się od oświadczenia o przyjęciu spadku

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/Wniosek-o-zatwierdzenie-uchylenia-si%C4%99-od-o%C5%9Bwiadczenia-o-przyj%C4%99ciu-spadku.docx

Zgłoszenie wierzytelności

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/Zg%C5%82oszenie-wierzytelno%C5%9Bci.docx

Odwołanie od decyzji odmownej ubezpieczyciela wraz z wezwaniem do zapłaty

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/09/Odwo%C5%82anie-od-decyzji-odmownej-ubezpieczyciela-wraz-z-wezwaniem-do-zap%C5%82%C4%85ty.docx

Wniosek dowodowy oskarżonej

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/09/Wniosek-dowodowy-oskar%C5%BConej.docx

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/09/Wniosek-o-pozbawienie-w%C5%82adzy-rodzicielskiej.doc

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/09/Wniosek-o-ograniczenie-w%C5%82adzy-rodzicielskiej.doc

Wniosek o ustalenie miejsca pobytu małoletniego dziecka

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/09/Wniosek-o-ustalenie-miejsca-pobytu-ma%C5%82oletniego-dziecka.doc

Wniosek o przyjęcie na leczenie psychiatryczne

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/09/Wniosek-o-przyj%C4%99cie-na-leczenie-psychiatryczne.doc

Wniosek o prawidłowe doręczenie odpisu orzeczenia

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/Wniosek-o-prawid%C5%82owe-dor%C4%99czenie-odpisu-orzeczenia.docx

Wniosek o odroczenie wykonania postanowienia o przekazaniu w ramach Europejskiego Nakazu Aresztowania

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/Wniosek-o-odroczenie-wykonania-postanowienia-o-przekazaniu-w-ramach-ENA.rtf

Pozew o ochronę dóbr osobistych poprzez usunięcie skutków naruszenie i zapłatę

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/Pozew-o-ochron%C4%99-d%C3%B3br-osobistych-poprzez-usuni%C4%99cie-skutk%C3%B3w-naruszenia-i-zap%C5%82at%C4%99.docx

Pełnomocnictwo procesowe w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/Pe%C5%82nomocnictwo-procesowe-w-post%C4%99powaniu-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-i-dzia%C5%82-spadku.docx

Odpowiedź na wniosek uczestnika postępowania

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/Odpowied%C5%BA-na-wniosek-uczestnika-post%C4%99powania.docx

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/O%C5%9Bwiadczenie-o-odrzuceniu-spadku.docx

Wezwanie do zapłaty

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/Wezwanie-do-zap%C5%82aty.doc

Wezwanie do wydania nieruchomości

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/Wezwanie-do-wydania-nieruchomo%C5%9Bci.odt

Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/Pozew-o-zap%C5%82at%C4%99-zaleg%C5%82ego-wynagrodzenia.doc

Pozew o rozwód

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/Pozew-o-rozw%C3%B3d-wz%C3%B3r.doc

Umowa pożyczki

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Umowa-po%C5%BCyczki.odt

Umowa sprzedaży na raty

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Umowa-spzeda%C5%BCy-na-raty.docx

Umowa użyczenia

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Umowa-u%C5%BCyczenia.docx

Umowa zamiany ruchomości

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Umowa-zamiany-ruchomo%C5%9Bci.docx

Wniosek egzekucyjny w zakresie egzekucji alimentów

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Wniosek-egzekucyjny-w-zakresie-egzekucji-aliment%C3%B3w.odt

Wniosek egzekucyjny w zakresie egzekucji świadczenia pieniężnego

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Wniosek-egzekucyjny-w-zakresie-egzekucji-%C5%9Bwiadczenia-pieni%C4%99%C5%BCnego.odt

Wniosek o doręczenie korespondencji sądowej za pośrednictwem komornika

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Wniosek-o-dor%C4%99czenie-korepondencji-s%C4%85dowej-za-po%C5%9Brednictwem-komornika.odt

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Wniosek-o-nadanie-klauzuli-wykonalno%C5%9Bci-%E2%80%94-kopia-2.odt

Wniosek świadka o zwrot kosztów podróży

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Wniosek-%C5%9Bwiadka-o-zwrot-koszt%C3%B3w-podr%C3%B3%C5%BCy.odt

Wniosek pozwanego o przekazanie sprawy innemu sądowi

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Wniosek-pozwanego-o-przekazanie-sprawy-innemu-s%C4%85dowi.odt

Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Wniosek-o-z%C5%82o%C5%BCenie-przedmiotu-%C5%9Bwiadczenia-do-depozytu-s%C4%85dowego.odt

Wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Wniosek-o-wydanie-dalszego-tytu%C5%82u-wykonawczego.odt

Wniosek o uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Wniosek-o-uchylenie-si%C4%99-od-skutk%C3%B3w-prawnych-z%C5%82o%C5%BConego-o%C5%9Bwiadczenia-o-przyj%C4%99ciu-spadku-z-dobrodziejstwem-inwentarza.odt

Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Wniosek-o-sprostowanie-oczywistej-omy%C5%82ki-pisarskiej.odt

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Wniosek-o-sporz%C4%85dzenie-spisu-inwentarza.odt

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia apelacji

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Wniosek-o-przywr%C3%B3cenie-terminu-do-z%C5%82o%C5%BCenia-apelacji.odt

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/Wniosek-o-sprostowanie-%C5%9Bwiadectwa-pracy.docx

Odpowiedź na pozew

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Odpowied%C5%BA-na-pozew.doc

Oświadczenie pokrzywdzonego o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/O%C5%9Bwiadczenie-pokrzywdzonego-o-dzia%C5%82aniu-w-charakterze-oskar%C5%BCyciela-posi%C5%82kowego.doc

Pozew o alimenty

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Pozew-o-alimenty.rtf

Pozew o podwyższenie alimentów

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Pozew-o-podwy%C5%BCszenie-aliment%C3%B3w.rtf

Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Pozew-o-ustalenie-wyga%C5%9Bni%C4%99cia-obowi%C4%85zku-alimentacyjnego.rtf

Wniosek o przejęcie udziału w nieruchomości dłużnika

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Wniosek-o-przej%C4%99cie-udzia%C5%82u-w-nieruchomo%C5%9Bci-d%C5%82u%C5%BCnika.doc

Wniosek o ustalenie miejsca pobytu małoletniego

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/Wniosek-o-ustalenie-miejsca-pobytu-ma%C5%82oletniego.rtf

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/Wniosek-o-sporz%C4%85dzenie-uzasadnienia-wyroku.doc

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/Wniosek-o-przywr%C3%B3cenie-terminu-do-z%C5%82o%C5%BCenia-wniosku-o-sporz%C4%85dzenie-i-dor%C4%99czenie-uzasadnienia-wyroku.doc

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/Pozew-o-rozw%C3%B3d-z-orzekaniem-o-winie.docx

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/Wniosek-o-ograniczenie-w%C5%82adzy-rodzicielskiej.rtf

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/wniosek-o-pozbawienie-w%C5%82adzy-rodzicielskiej.docx

Wniosek o prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/Wniosek-o-prawid%C5%82owe-dore%CC%A8czenie-nakazu-zap%C5%82aty.docx

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/Wniosek-o-sporz%C4%85dzenie-i-dor%C4%99czenie-uzasadnienia-wyroku.doc

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/odwolanie-do-sko.doc

Odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę przez komornika

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/Odpowied%C5%BA-na-zawiadomienie-o-zaj%C4%99ciu-wynagrodzenia-za-prac%C4%99.docx

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/Wniosek-o-zwolnienie-od-koszt%C3%B3w-s%C4%85dowych-w-sprawie-o-stwierdzenie-zasiedzenia-nieruchomo%C5%9Bci.doc

Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/Wniosek-o-zgod%C4%99-na-odrzucenie-spadku-w-imieniu-ma%C5%82oletniego.docx

Wniosek o zatarcie skazania

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/wniosek-o-zatarcie-skazania.doc

Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/Wniosek-o-wydanie-tytu%C5%82u-wykonawczego-zamiast-utraconego.doc

Wniosek o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sprawie o alimenty

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/Wniosek-o-ustanowienie-profesjonalnego-pe%C5%82nomocnika-w-sprawie-o-alimenty.doc

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia opiekunowi prawnemu

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wniosek-o-przyznanie-wynagrodzenia-opiekunowi-prawnemu.docx

Wniosek o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wniosek-o-sporz%C4%85dzenie-i-dor%C4%99czenie-odpisu-wyroku-wraz-z-uzasadnieniem.docx

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-na-podsatwie-ustawy.docx

Wniosek o wydanie dokumentów z akt sprawy

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wniosek-o-wydanie-dokument%C3%B3w-z-akt-sprawy-wz%C3%B3r-1.docx

Wniosek o wydanie odpisów dokumentów z akt sprawy

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wniosek-o-wydanie-odpisu-dokument%C3%B3w-z-akt-sprawy.docx

Wniosek o wydanie paszportu dla małoletniego bez zgody drugiego rodzica

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wniosek-o-wydanie-paszportu-dla-ma%C5%82oletniego-bez-zgody-drugiego-rodzica.docx

Wniosek o wyłączenie sędziego

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wniosek-o-wy%C5%82%C4%85czenie-s%C4%99dziego.docx

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/Wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-na-postawie-testamentu.docx

 Wezwanie do wykonania dzieła

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/Wezwanie-do-wykonania-dzie%C5%82a.docx

 Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/Pozew-o-zap%C5%82at%C4%99-w-post%C4%99powaniu-upominawczym.docx

 Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/Pozew-o-zap%C5%82at%C4%99-w-post%C4%99powaniu-nakazowym.docx

 Pozew o zachowek

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/Pozew-o-zachowek.docx

 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży pojazdu

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/O%C5%9Bwiadczenie-o-odst%C4%85pieniu-od-umowy-sprzeda%C5%BCy-samochodu.docx

 Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2022/01/O%C5%9Bwiadczenie-sprawcy-kolizji.docx

 Odwołanie od decyzji

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/Odwo%C5%82anie-od-decyzji.docx

 Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/Sprzeciw-od-wyroku-nakazowego-w-sprawie-o-wykroczenie.doc

 Skarga na czynności komornika

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/Skarga-na-czynno%C5%9Bci-komornika.rtf

 Porozumienie rodzicielskie

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/Porozumienie-rodzicielskie.docx

 Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/O%C5%9Bwiadczenie-o-uchyleniu-si%C4%99-od-skutk%C3%B3w-prawnych-niez%C5%82o%C5%BCenia-o%C5%9Bwiadczenia-o-odrzuceniu-spadku-w-terminie.docx

 Odpowiedź sprzedającego na oświadczenie woli kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży pojazdu

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/Odpowied%C5%BA-sprzedaj%C4%85cego-na-o%C5%9Bwiadczenie-woli-kupuj%C4%85cego-o-odst%C4%85pieniu-od-umowy-sprzeda%C5%BCy-pojazdu.docx

 Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/Za%C5%BCalenie-na-postanowienie-w-przedmiocie-odmowy-zwolnienia-od-koszt%C3%B3w-s%C4%85dowych.doc

 Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/Za%C5%BCalenie-na-postanowienie-o-umorzeniu-dochodzenia.docx

 Wniosek o zatwierdzenie przez sąd uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/Wniosek-o-zatwierdzenie-przez-S%C4%85d-uchylenia-si%C4%99-od-skutk%C3%B3w-prawnych.docx

 Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/Wniosek-o-zwolnienie-od-koszt%C3%B3w-s%C4%85dowych-i-ustanowienie-pe%C5%82nomocnika-z-urzedu.docx

 Wniosek o zasiedzenie nieruchomości w złej wierze

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/wniosek-o-zasiedzenie-nieruchomo%C5%9Bci-w-z%C5%82ej-wierze.odt

 Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/Wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-na-podstawie-testamentu.docx

 PREZENTACJA Stwierdzenie nieważności małżeństwa (ślubu kościelnego)

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/Stwierdzenie-niewa%C5%BCno%C5%9Bci-ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwa-2022.pptx

 Wezwanie do usunięcia ogrodzenia naruszającego prawo własności

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/Wezwanie-do-usuni%C4%99cia-ogrodzenia-naruszaj%C4%85cego-prawo-w%C5%82asno%C5%9Bci.docx

 Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/Pozew-odwo%C5%82anie-od-wypowiedzenia-umowy-o-prac%C4%99-na-czas-nieokre%C5%9Blony.docx

 Umowa o świadczenie usług prawniczych

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/Umowa-o-%C5%9Bwiadczenie-us%C5%82ug-prawniczych.odt

 Umowa o dzieło

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/Umowa-o-dzie%C5%82o.odt

 Umowa najmu lokalu mieszkalnego

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/Umowa-najmu-lokalu-mieszkalnego.odt

 Umowa kontraktacji

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/Umowa-kontraktacji.odt

 Umowa dzierżawy nieruchomości

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/Umowa-dzier%C5%BCawy-nieruchomo%C5%9Bci.docx

 Pełnomocnictwo do sprawy cywilnej dla członka rodziny

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/Pe%C5%82nomocnictwo-do-sprawy-cywilnej-dla-cz%C5%82onka-rdziny.odt

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/08/Wniosek-o-ustanowienie-pe%C5%82nomocnika-z-urz%C4%99du-w-sprawie-o-zap%C5%82at%C4%99-przeciwko-ubezpieczycielowi.docx

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/08/O%C5%9Bwiadczenie-o-odst%C4%85pieniu-od-umowy.doc

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/Wniosek-o-nadanie-klauzuli-wykonalno%C5%9Bci-nakazowi-zap%C5%82aty.doc

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/Wniosek-o-zabezpieczenie-roszcze%C5%84-alimentacyjncyh.docx

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/Rozwi%C4%85zanie-umowy-o-prac%C4%99-bez-wypowiedzenia.doc

Odwołanie od decyzji

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/odwolanie-do-sko-1.doc

Pozew o wydanie nieruchomości i opróżnienie lokalu

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/Pozew-o-wydanie-nieruchomo%C5%9Bci-i-opr%C3%B3%C5%BCnienie-lokalu.doc

Wniosek o zamianę kary pozbawienia wolności na prace społecznie użyteczne

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/04/Wniosek-o-zamian%C4%99-kary-pozb.-wolno%C5%9Bci-na-prace-spo%C5%82.-u%C5%BCyteczne.rtf

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/04/Wniosek-o-przywr%C3%B3cenie-terminu-do-z%C5%82ozenia-sprzeciwu-od-nakazu-zap%C5%82aty.docx

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/04/Wniosek-o-podj%C4%99cie-zawieszonego-post%C4%99powania.docx

Wniosek o doręczenie korespondencji za pośrednictwem komornika

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/04/Wniosek-o-doreczenie-korespondencji-za-po%C5%9Brednictwem-komornika.docx

Pozew o zapłatę

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/04/Pozew-o-zap%C5%82at%C4%99.docx

Pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną i ustanowienie kuratora dla pozwanego

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/04/Pozew-o-ustalenie-rozdzielno%C5%9Bci-maj%C4%85tkowej-z-dat%C4%85-wsteczn%C4%85-i-ustanowienie-kuratora-dla-pozwanego.docx

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży z uwagi na wady fizyczne towaru

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/04/O%C5%9Bwiadczenie-o-odst%C4%85pieniu-od-umowy-sprzeda%C5%BCy-z-uwagi-na-wady-fizyczne-towaru.docx

Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/Odwo%C5%82anie-od-orzeczenia-Powiatowego-Zespo%C5%82u-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawno%C5%9Bci.docx

Odwołanie od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/Odwo%C5%82anie-od-orzeczenia-Wojew%C3%B3dzkiego-Zespo%C5%82u-do-Spraw-Orzekania-o-Niepelnosprawno%C5%9Bci.docx

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego i zasądzenie alimentów

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/Pozew-o-uchylenie-obowi%C4%85zku-alimentacyjnego-i-zas%C4%85dzenie-aliment%C3%B3w.docx

Umowa o mediacjęhttps://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/Pozew-o-zado%C5%9B%C4%87uczynienie.docx

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/Umowa-o-mediacj%C4%99.docx

Wniosek do komornika o zawieszenie czynności egzekucyjnych

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/Wniosek-do-komornika-o-zawieszenie-czynno%C5%9Bci-egzekucyjnych.docx

Wniosek o wszczęcie mediacji

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/Wniosek-o-wszcz%C4%99cie-mediacji.docx

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/Za%C5%BCalenie-na-postanowienie-o-nadanie-klauzuli-wykonalno%C5%9Bci-nakazowi-zap%C5%82aty.docx

Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/Odwo%C5%82anie-od-decyzji-ustalaj%C4%85cej-wysoko%C5%9B%C4%87-zobowi%C4%85zania-podatkowego.docx

Pozew o zadośćuczynienie

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/Pozew-o-zado%C5%9B%C4%87uczynienie.docx

Wezwanie do wydania nieruchomości

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/Wezwanie-do-wydania-nieruchomo%C5%9Bci.docx

Wniosek o umieszczenie osoby chorej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/Wniosek-o-umieszczenie-osoby-chorej-psychicznie-w-szpitalu-psychiatrycznym.docx

Zażalenie w przedmiocie przedłużenia okresu stosowania środka zapobiegawczego

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/Zazalenie-w-przedmiocie-przed%C5%82u%C5%BCenia-okresu-stosowania-%C5%9Brodka-zapobiegawczego.docx

Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w części

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/Za%C5%BCalenie-na-postanowienie-oddalaj%C4%85ce-wniosek-o-zwolnienie-wnioskodawcy-od-koszt%C3%B3w-s%C4%85dowych-w-cz%C4%99%C5%9Bci.docx

Apelacja co do oznaczonej kary

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/07/Apelacja-co-do-orzeczonej-kary.docx

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/07/O%C5%9Bwiadczenie-sprawcy-kolizji-drogowej.docx

Porozumienie o przebiegu granic działek

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/07/Porozumienie-o-przebiegu-granic-dzia%C5%82ek.docx

Wezwanie do wykonania zobowiązania

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/07/Wezwanie-do-wykonania-zobowiazania.docx

Umowa o kompensacie trójstronnej

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/07/Umowa-o-kompensacie-tr%C3%B3jstronnej.docx

Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/07/Wniosek-o-ustanowienie-obro%C5%84cy-z-urz%C4%99du.docx

Wniosek o zmianę postanowienia sądu w przedmiocie ustalenia miejsca pobytu małoletniej

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/07/Wniosek-o-zmian%C4%99-postanowienia-s%C4%85du-w-przedmiocie-ustalenia-miesjca-pobytu-ma%C5%82oletniej.doc

Pozew o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/08/Pozew-o-alimenty-z-wnioskiem-o-udzielenie-zabezpieczenia.docx

Pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/08/Pozew-o-ochron%C4%99-posiadania-s%C5%82u%C5%BCebno%C5%9Bci.docx

Pozew o ochronę posiadania służebności

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/08/Pozew-o-ochron%C4%99-posiadania-s%C5%82u%C5%BCebno%C5%9Bci.docx

Wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/08/Wniosek-o-uregulowanie-kontakt%C3%B3w-z-ma%C5%82oletnim.docx

Pozew o podwyższenie alimentów

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/08/Pozew-o-podwy%C5%BCszenie-aliment%C3%B3w.doc

Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/08/Wniosek-o-ustanowienie-kuratora-dla-osoby-nieznanej-z-miejsca-pobytu.docx

Wypowiedzenie pełnomocnictwa

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/08/Wypowiedzenie-pe%C5%82nomocnictwa.docx

poradniki i informatory:

E-informator Rękojmia cz. I

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2022/09/E-INFORMATOR-R%C4%98KOJMIA-CZ.-I-UNIWERSALNY.pdf

E-Informator „Rękojmia” cz. II

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2022/10/E-INFORMATOR-CZ.-II-R%C4%98KOJMIA-UNIWERSALNY.pdf

E-Informator „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja”

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/02/E-INFORMATOR-NPP-NPO-MEDIACJA.pdf

E-Informator „Dziedziczenie”

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2022/05/Informator-Prawo-spadkowe-uniwersalny.pdf

Spóźnione odrzucenie spadku

https://www.fika.org.pl/spoznione-odrzucenie-spadku/

Zwolnienie lekarskie dostarczone przez pracownika po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

https://www.fika.org.pl/zwolnienie-lekarskie-dostarczone-przez-pracownika-po-dokonaniu-wypowiedzenia-umowy-o-prace-przez-pracodawce/

Różnice pomiędzy umowami o pracę a umowami cywilnoprawnymi

https://www.fika.org.pl/roznice-pomiedzy-umowami-o-prace-a-umowami-cywilnoprawnymi/

W jaki sposób należy dochodzić alimentów?

https://www.fika.org.pl/w-jaki-sposob-nalezy-dochodzic-alimentow/

Alimenty na dziecko

https://www.fika.org.pl/alimenty-na-dziecko/

 Zachowek

https://www.fika.org.pl/zachowek/

 E-poradnik „NiepełnosPRAWNI-sprawni prawnie”

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/E-poradnik-Niepe%C5%82nosPRAWNI-sprawni-prawnie.pdf

 E-poradnik „Prawo rodzinne”

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2022/03/E-PORADNIK-22Prawo-rodzinne22.pdf

E-Informator „Dodatek mieszkaniowy”

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/04/E-INFORMATOR-DODATEK-MIESZKANIOWY.pdf

e-informator „Dobra osobiste i środki służące ich ochronie” cz. I

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/07/E-INFORMATOR-DOBRA-OSOBISTE-CZ.-I.pdf

e-informator „Dobra osobiste i środki służące ich ochronie” cz. II

https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2023/07/E-INFORMATOR-DOBRA-OSOBISTE-CZ.-II.pdf

  wzory pism:

  List intencyjny

  https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/List-intencyjny.odt

  Cofnięcie powództwa z wnioskiem o umorzenie postępowania i zasądzenie kosztów

  https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/Cofni%C4%99cie-pow%C3%B3dztwa-z-wnioskiem-o-umorzenie-post%C4%99powania-i-zas%C4%85dzenie-koszt%C3%B3w.odt

  Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych

  https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/08/wzor-oswiadczenia-o-stanie-rodzinnym-majatku-dochodach-i-zrodlach-utrzymania-osoby-fizycznej-ubiegajacej-sie-o-zwolnienie-od-kosztow-sadowych.rtf

  Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

  https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/08/WZOR-O1.rtf

  Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe

  https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/08/Wniosek-o-ubezw%C5%82asnowolnienie-cz%C4%99%C5%9Bciowe.doc

  Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

  https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/08/Wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku.docx

  Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie o upadłość konsumencką

  https://www.fika.org.pl/wp-content/uploads/2021/08/Wniosek-o-ustanowienie-pe%C5%82nomocnika-z-urz%C4%99du-w-sprawie-o-upad%C5%82o%C5%9B%C4%87-konsumenck%C4%85.docx

  •  

  Co grozi za znęcanie się nad zwierzętami?

  Link: https://drive.google.com/file/d/1vdjxhgeWo_Ixfh62PG3Tc-Y0vedtj668/view?usp=sharing

  Wymiar Sprawiedliwości. Zawody prawnicze wraz z omówieniem Sali sądowej.

  Link: https://drive.google.com/file/d/13WmRJQbdK1B880OjTPY60bxGI46dDu1V/view?usp=sharing

  Prawo karne – materialne.

  Link: https://drive.google.com/file/d/1JKiWod4o15szVmAdo-57VciL4rxFtbIu/view?usp=sharing

  Oszustwa w Internecie – czym są? Jak je rozpoznać? Jak reagować?

  Link: https://drive.google.com/file/d/1rsILVNyqK6aRx9qnCDNGkEIaWMy0hA63/view?usp=sharing

   

  Artykuł pt. Świadczenie pielęgnacyjne

  http://fundacja.togatus.pl/swiadczenie-pielegnacyjne/?fbclid=IwAR35566SzcBvTPjRflcdqthA8TI9z-qGUyjTzAvRExqhQFvbXUtmPKnwuT8

  https://www.facebook.com/fundacja.togatus

   

  Artykuł: Postępowanie w sprawie o dział spadku. Wzór wniosku o dział spadku.

  Link: http://fundacja.togatus.pl/postepowanie-w-sprawie-o-dzial-spadku-wzor-wniosku-o-dzial-spadku/

  Link Facebook: https://www.facebook.com/fundacja.togatus

   

  Wykład pt. "Odpowiedzialność za długi małżonka”

  na stronie Fundacji Togatus Pro Bono pod linkiem: http://fundacja.togatus.pl/odpowiedzialnosc-za-dlugi-malzonka-wideo/

  na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jt13WF6wLMU

  na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/fundacja.togatus.

   

  Artykuł pt. "Umowa sprzedaży samochodu”

  Link na stronie internetowej: http://fundacja.togatus.pl/umowa-sprzedazy-samochodu/

  Link na portalu Facebook: https://www.facebook.com/fundacja.togatus

   

  Artykuł pt. Niezdolność do samodzielnej egzystencji i uprawnienia z tym związane

  Link: http://fundacja.togatus.pl/niezdolnosc-do-samodzielnej-egzystencji-i-uprawnienia-z-tym-zwiazane/

  Link: https://www.facebook.com/fundacja.togatus

   

  Artykuł pt. Roszczenie pieniężne pacjenta z tytułu błędu lekarskiego - jak uniknąć przedawnienia

  Link do strony: http://fundacja.togatus.pl/roszczenie-pieniezne-pacjenta-z-tytulu-bledu-lekarskiego-jak-uniknac-przedawnienia/

  Link na portalu Facebook: https://www.facebook.com/fundacja.togatus/posts/1365200760627474?notif_id=1625647515007762&notif_t=page_post_reaction&ref=notif

   

  Artykuł pt. Zachowek - czym jest i komu przysługuje?

  Link do strony: http://fundacja.togatus.pl/zachowek-czym-jest-i-komu-przysluguje-2/

  link na portalu Facebook: https://www.facebook.com/fundacja.togatus

  Powrót na początek strony