Powiatowy dzień strażaka - 4 czerwca 2021 roku

Starosta płoński stoi przy mikrofonie z tyłu stoją uczestnicy uroczystości
Powrót na początek strony