Zostań zawodową rodziną zastepczą - Szukamy kandydatów na rodziców zastępczych

Powiat Płoński /PCPR w Płońsku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze w ramach projektu: ,,Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Ilustracja do artykułu nasz nowy dom.png

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku pilnie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci z terenu Powiatu Płońskiego! Zostań Rodziną Zastępczą – Razem jest lepiej !

Rodzina zastępcza to bowiem praca inna niż wszystkie - wymagająca oceanu cierpliwości, miłości ale też pełna trudu. Dzieci potrzebują rodziców zastępczychPotrzebujemy opiekunów dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach. Możesz im pomóc, jeżeli chcesz zostać rodziną zastępczą, bądź rozważasz taką możliwość.

Poszukujemy zawodowych rodziców zastępczych !

 

Oferujemy:
• specjalistyczne szkolenie i wsparcie;
• pokrycie kosztów utrzymania dziecka;
• wynagrodzenie w kwocie 4 500 zł brutto na miesiąc;
• opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Dowiedz się, jak zostać zawodową rodziną zastępczą !


Szczegółowych informacji udziela:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku,
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14,
09-100 Płońsk ,tel.23 662 75 49
http://plonsk.pcpr.info/

Zapraszamy potencjalnych zainteresowanych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku aby uzyskać pełne informacje co zrobić aby zostać zawodową rodziną zastępczą.

Powiat Płoński/PCPR realizuje projekt:,,Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Powrót na początek strony